Kosze na odpady

Urząd Gminy w Świlczy informuje, że stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku pozostają bez zmian.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, od 1 stycznia 2021 r., wysokości opłat wynoszą:

  • 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
  • 2,00 zł za osobę miesięcznie - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku kompostowania w całości w kompostowniku przydomowym bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Brak obowiązku składania nowych deklaracji, jeśli nie nastąpiły zmiany dotyczące wysokości opłaty.

Opłatę z tego tytułu należy uiszczać w kasie Urzędu lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy wykorzystywany do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.