Wręczanie nagród sportowych

Szkolne imprezy sportowe w gminie Świlcza

W roku szkolnym 2021/2022 oraz w I półroczu 20222/2023 uczniowie z Gminy Świlcza brali udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie naszych szkół startowali w następujących kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci klasy I-VI, Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz Dzieci Przedszkolne. Łącznie w zawodach uczestniczyło 9 szkół podstawowych i 6 przedszkoli.

Turnieje i zawody sportowe przeprowadzone w poprzednim roku szkolnym:

 1. IV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Futsalu o Puchar Wójta dla dziewcząt i chłopców z klas 7 - 8, SP Świlcza, 29.11.2021 r.
 2. IV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Futsalu o Puchar Wójta dla chłopców i dziewcząt z klas 5 - 6, SP Świlcza, 23.03.2022 r.
 3. Powiatowe Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych dla klas 4-8, Stadion Bratkowice, 08.10.21 r.
 4. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców, Świlcza, 03.11.21 r.
 5. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt, Świlcza, 08.11.21 r.
 6. IV Gminne Igrzyska Dzieci w Futsalu o Puchar Wójta dla dziewcząt i chłopców z klas 3-4, SP Świlcza, 21.03.2022 r.
 7. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt, SP Trzciana, 27.01.2022 r.
 8. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców, SP1 Mrowla, 27.04.2022 r.
 9. Gminny Konkurs „Baw się z nami”, SP Dąbrowa, 16.05.2022 r.
 10. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt, SP Rudna Wlk, 30.05.2022 r.
 11. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłce Nożnej chłopców, SP Rudna Wlk, 03.06.2022 r.
 12. „Narty dzieciom”, czyli ferie na nartach dla uczniów z Gminy Świlcza, Puławy, 15.01.2022 r.
 13. Gminne Drużynowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, SP Trzciana, 31.01.2022 r.
 14. Powiatowe Mistrzostwa w Biegach Przełajowych dla klas 4-8, Stadion Bratkowice, 17.05.22 r.
 15. Gminne Igrzyska Dzieci w Siatkówce chłopców, SP Trzciana, 10.03.2022 r.
 16. Gminne Igrzyska Dzieci w Siatkówce dziewcząt, SP1 Mrowla, 08.03.2022 r.
 17. Gminne Igrzyska Dzieci w Koszykówce dziewcząt, SP Świlcza, 12.01.2021 r.
 18. Gminne Igrzyska Dzieci w Koszykówce chłopców, SP Świlcza, 19.01.2021 r.
 19. Powiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, SP Sokołów, 31.01.2022 r.
 20. Olimpiada Przedszkolaków, Świlcza, 21.05.2022 r.
 21. Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej dziewcząt, SP Rudna Wlk, 31.05.2022 r.
 22. Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej chłopców, SP Rudna Wlk, 02.06.2022 r.
 23. Powiatowe Indywidualne Igrzyska Lekkoatletyczne, Stadion Resovii, 25.09.2021 r.
 24. Wojewódzki Indywidualne Igrzyska Lekkoatletyczne, Stadion Resovii, 28.09.2021 r.
 25. Gminne Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, SP Trzciana, 30.11.2021 r.
 26. Gminne Drużynowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców, SP Rudna Wielka, 28.10.2022 r.
 27. Gminne Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców, SP Rudna Wielka, 25.10.2022 r.
 28. Gminne Igrzyska Dzieci w koszykówce dziewcząt, SP Świlcza, 16.11.2022 r.
 29. Gminne Igrzyska Dzieci w koszykówce chłopców, SP Świlcza, 21.11.2022 r.
 30. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców, SP Świlcza, 28.11.2022 r.
 31. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt, SP Świlcza, 05.12.2022 r.

W zależności od zajętego miejsca, szkoły uczestniczące w zawodach sportowych mogły uzyskać: 5 pkt za I m-ce, 4 pkt za II m-ce, 3 pkt za III m-ca, 2 pkt za IV m-ce i 1 pkt za udział w zawodach.

Podsumowując punktację współzawodnictwa sportowego w naszej Gminie w roku szkolnym 2021/2022 są następujące:

 • SP Trzciana – I m-ce (60pkt)
 • SP 1 Mrowla – II m-ce (55 pkt)
 • Szkoła Niepubliczna w Bratkowicach – III m-ce (36 pkt)
 • SP Świlcza – IV m-ce (32 pkt)

Wyniki z I półrocza 2022/2023 nie są jeszcze uwzględnione w tym podsumowaniu.

Podsumowując, należy wyrazić uznanie za osiągnięcia sportowe naszej młodzieży szkolnej. Podziękowania skierowane są również dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego za przygotowanie swoich podopiecznych do zawodów sportowych na poszczególnych szczeblach.

Szkoły, które wzięła na siebie największą ilość rozgrywek to: SP Świlcza – koszykówka, futsal, siatkówka, SP Trzciana - siatkówka i tenis stołowy, SP Rudna Wielka – piłka nożna, SP 1 w Mrowli – siatkówka, SP 1 w Bratkowicach – powiatowe indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na taką skalę nie byłoby możliwe bez środków finansowych jakie w zeszłym roku na sport szkolny przyznała Gmina Świlcza. Faktem jest również to, iż dzięki patronatowi i wsparciu Wójta pana Adama Dziedzica udało się przeprowadzić dodatkowe imprezy sportowe w których mogli brać udział zarówno dzieci jak i rodzice.

Gminny Koordynator Sportu Szkolnego Gminy Świlcza
Alina Kulczycka.


Zapraszam do galerii zdjęć: