Napis Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest w godzinach:

  • wtorek 10:00 - 18:00, (przerwa od 15:00 do 15:30)
  • sobota   7:00 - 15:00, (przerwa od 11:00 do 11:30).