Relacja z jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Świlcza z przemówieniem przy tablicy pamiątkowej
 
Zdjęcie - Kamień pamiątkowy

Kliknij na zdjęciu, aby odtworzyć nagranie