11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Świlcza!

 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
 Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
 i nie ma prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

11 listopada to nasze największe państwowe i narodowe święto, to dzień radości i dumy z odzyskania niepodległości. Na ten dzień czekały pokolenia Polaków. Cieszmy się świętem Ojczyzny wolnej i niepodległej. Dziś powiewają biało-czerwone flagi, płoną znicze pod pomnikami narodowych bohaterów. Święto Odzyskania Niepodległości to radosne święto dla nas wszystkich. Cieszmy się naszą niepodległością, pokojem i braterstwem. Spożytkujmy to wszystko dla dobra Polski i naszych „Małych Ojczyzn”.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę radości i wielu pogodnych wzruszeń. wszystkim obywatelom, aby znajdowali siłę do codziennych starań, by czynić naszą Ojczyznę miejscem, o którym marzyli nasi przodkowie. Aby Polska była krajem dostatnim, tolerancyjnym i otwartym na dobro narodu, aby zgoda narodowa gościła po wsze czasy. Krajem. który jednoczy i chroni swoich mieszkańców. Niech wzajemne wsparcie, szacunek i tolerancja nigdy nie ustaje.

W imieniu władz samorządowych życzy
Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza