Zdjęcie grupowe nauczycieli

14 października to dzień upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. Święto – Dzień Edukacji Narodowej zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Choć przypada dopiero 14 października w przeddzień 13 października br. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli spotkali się nauczyciele czynni zawodowo, emeryci, a także pracownicy związani z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi gminy, by uczcić swoje święto. Dzień to miły i potrzebny, uczący szacunku dla nauczyciela, jego pracy i zaangażowania, szacunku do wychowawcy, przewodnika przez wiedzę, jakim jest, bądź powinien być – nauczyciel. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia, niecodzienni goście w instytucjach oświatowych powodują, że święto to upływa zwykle pod znakiem radości i w miłej atmosferze.

Wniesienie pocztu sztandarowegoDzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli czynnych i emerytowanych, pracowników szkoły i tych, co te instytucje prowadzą oraz nadzorują. W tym dniu uczniowie mogą wyrazić swoją wdzięczność poprzez program muzyczno-poetycki oparty na muzyce poważnej oraz wierszach polskich poetów, poświęconych nauczycielom.

Sala gimnastyczna w/w szkoły przybrała odświętny wygląd, a to za sprawą kwietnych dekoracji, sztandarów państwowych, mnóstwa gości niecodziennych, roześmianych uczniów, którzy bardzo przeżywali doniosłą uroczystość.
Uroczystym odśpiewaniu przez wszystkich zebranych Hymnu Państwowego i uprzednim ceremoniale wprowadzenia sztandaru szkoły oraz pocztu sztandarowego rozpoczęła się..

..część oficjalna uroczystości.

Serdeczne życzenia obecnym na uroczystości, jak i tym, którzy na spotkanie przybyć nie mogli złożyli po oficjalnych powitaniach zaproszonych i obecnych organizatorzy. Gości wg. honorów i zasad grzecznościowych powitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli Janusz Ostrowski. Przedstawił kilka najważniejszych dat z historii wsi i szkoły. Ukazał także dorobek i sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Złożył serdeczne życzenia okazjonalne wszystkim – licznie zebranym uczestnikom. Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic wygłosił rzeczowy i emocjonalny referat.

W wydarzeniu wziął udział również prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Głównego w Świlczy Janusz Biliński, działacze oświatowi, związkowi i samorządowi oraz przedstawiciele władz lokalnych. Listy Gratulacyjne okazjonalne wszystkim pracownikom edukacji i oświaty gminy przekazała Kurator Podkarpacka Małgorzata Rauch, Odczytała go wizytator M. Wiśniewska. Podczas uroczystości gratulacje i życzenia, również listownie, przesłała Bogusława Buda przewodnicząca sekcji RSO i W NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (mieszkanka gminy Świlcza).

W programie artystycznym wystąpiło wielu recytatorów i solistów, przygotowano nawet spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek”, a to czego nie przekazali szkolni, stremowani artyści – ubogaciła przebogata wyobraźnia publiczności. Młodzi artyści zostali nagrodzeni,

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, rzeczowe i aktualne do dziś fakty wspominał m.in. w swoim referacie tematycznym wójt Adam Dziedzic. Mówił m.in.

Przemówienie Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica- „400 lat temu hrabia Jan Zamoyski wiedział, jakie są konsekwencje dobrego wychowania i edukacji. Do dziś jego słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Odpowiedzialność nauczycieli – za to – jest ogromna.

Młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Ale wpoi też wartości, którymi należy kierować się w życiu. Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, którzy potrafią radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Wszyscy zgodnie dochodzimy do wniosku, że jest to nie lada wysiłek. Uczniowie bardziej pamiętają o swoich prawach niż o obowiązkach. A właściwą równowagę między nimi należy zachować. I rolą nauczyciela jest trzymanie nad tym pieczy.

Dziękuję za wasze zaangażowanie w pracę, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki wam uczniowie codziennie przychodzą tutaj z ochotą i chęcią do pracy. Praca nauczyciela nie należy do lekkich, ale dzięki temu, że każdego dnia na waszych twarzach gości uśmiech, atmosfera naszych szkół jest wyjątkowa.

Świetnie wyraża to łacińskie powiedzenie –

„Per aspera et astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd”.

Dziękuję wszystkim pracownikom gminnych instytucji oświatowych za pracę, wsparcie i życzliwość. Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których nasze szkoły nie przypominałaby takiego miejsca, jakim są. Organizm nie funkcjonowałby prawidłowo bez prawidłowego współdziałania poszczególnych organów. Nasz organizm – społeczność szkolna – funkcjonuje wspólnie również dzięki zaangażowaniu i pracy pracowników obsługi i administracji.

Dzieci mogą liczyć na pomoc z ich strony, tak samo, jak ze strony nauczycieli. Dziękuję Państwu za to, że nasze szkoły sprawnie funkcjonują jako instytucja. Są ciepłe, czyste, nowoczesne, zadbane i bezpieczne.
Dziękuję za pomoc udzielaną uczniom, kiedy widzicie, że taka jest potrzebna, i za to, że zwracacie uwagę na ich zachowanie i pomagacie w procesie wychowania.”

Nauczycielom czynnym i w wstanie spoczynku życzył nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu – „Wierzę, że Państwa zaangażowanie i podejmowane działania będą dobrze służyć całej społeczności szkolnej. Liczę na zrozumienie i owocną współpracę.”

Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic wręcza bukiet kwiatów swojej nauczycielce Zofii DziedzicPrzemiłym gestem było wręczenie przez Niego naręcza kwiatów „swojej nauczycielce”. Na współczesnego nauczyciela czyha obecnie zmora „stechnologizowania”. Już nie tylko informatyk powinien umieć podeprzeć się w pracy komputerem, rzutnikiem czy skanerem. Wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu powinni ze współczesną technologią być za pan brat. Dziś nie wystarcza już umiejętność posługiwania się liczydłem i przyborami geometrycznymi. Trzeba stale doskonalić umiejętności zawodowe, nie tylko w swojej specjalizacji.

Każdego roku przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznaje Wójt gminy. W tym roku nagrody ustanowione przez samorząd gminy Świlcza tzw. - Bony Edukacyjne - dla przodujących szkół odebrali dyr. Zespołu Szkół w Dąbrowie - Krzysztof Potocki, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli – Janusz Ostrowski, Szkoły Podstawowej w Trzcianie - Artur Szary. Ponadto wójt i dyrektorzy uhonorowali swoich pracowników poszczególnych przedszkoli i szkół nagrodami. Oficjalną część uroczystości zakończono, zgodnie z ceremoniałem szkolnym wspólnym odśpiewaniem w powadze i skupieniu „Roty” do słów Marii Konopnickiej, której imię nosi szkoła.

Zakończenie okazjonalnego spotkania odbyło się w pobliskiej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, uroczyście i bogato, kolorowo i pachnąco nakryte stoły, poczęstunek obfity i smakowity przygotowany przez panie z Rady Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej był wyborny. Miłe wspomnienia, pogawędki trwały do godzin popołudniowych.

Dziękujemy serdecznie za gościnę wszystkim Organizatorom i Sponsorom uroczystości.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć