Trzeba wielkiego serca, by kształtować małych ludzi
 /S.J. Lec/

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele!

Z okazji 14 października – Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom Gminy Świlcza tworzącym znakomitą kadrę dydaktyczną oraz personelowi pomocniczemu szkół, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i zadowolenia w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym. Życzenia i pozdrowienia kieruję także do wszystkich nauczycieli – emerytów zamieszkujących w naszej gminie i poza nią.

Doroczne święto oświaty to znakomita okazja do przypomnienia, że codzienny system nauczania jest fundamentem, na którym budujemy teraźniejszość oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

O wartości Waszego posłannictwa niezmiennie stanowią ludzie, a jej wizerunek w coraz większym stopniu zależy od wiedzy, zaangażowania i umiejętności poszczególnych nauczycieli.

Kieruję do Państwa wyrazy najwyższego uznania dla Waszych kompetencji, a przede wszystkim serdeczne podziękowania za istotny wkład w rozwój naszych dzieci i młodzieży.

Pragnę jednocześnie wyrazić przekonanie, że ta trudna, wymagająca powołania, zaangażowania, a zarazem odpowiedzialna misja będzie dla Was źródłem nieustającej satysfakcji wspartej szacunkiem uczniów i ich rodziców. samorządowców i władz polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
Sławomir Styka - Zastępca Wójta Gminy Świlcza

Świlcza, 14 października 2022 r.