Zdjęcie grupowe

W niedzielę 9 października o godz. 15.00 w parafii pw. Świętego Łukasza Ewangelisty odbył się XI Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej pt. „Matuchnie pieśni niesiemy”. Swoją obecnością uczestników Przeglądu zaszczycił zastępca wójta Gminy Świlcza p. Sławomir Styka. Celem konkursu było upowszechnianie pieśni o tematyce Maryjnej, kształtowanie wartości duchowej, zachęcanie do wspólnego śpiewu w jak najszerszym kręgu, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i śpiew.

Konkurs poprzedziła uroczysta Msza św. o godz. 14.00.

Podczas Przeglądu wystąpiły trzy zespoły: Przedszkolaki z Mrowli, Schola parafialna z Mrowli oraz Nasza Trójka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, a także jedna solistka i duet.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu za zaangażowanie i włożony trud w przygotowanie pieśni maryjnych. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem proboszcza parafii w Mrowli ks. Ryszardowi Tokarzowi za pomoc w organizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia.


Zapraszamy do galerii zdjęć