Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic wraz z Grzegorzem Patrusiem Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świlczy

1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy odbyła się uroczysta Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic, Wice wójt Gminy Świlcza Pan Sławomir Styka, Sekretarz Gminy Świlcza Pan Wojciech Słowik, Wizytator KO Pani Ewa Jakubowska, Radny powiatu rzeszowskiego Pan Tadeusz Pachorek, Radni Gminy Świlcza, Proboszcz Parafii Świlcza ks. Kanonik Antoni Czerak, ks. Wiesław Lisowicz, Dyrektor CUW Pani Eliza Oleszak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Pani Dorota Madej, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Pani Magdalena Lisowska, Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie aspirant Mateusz Jarosz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Regina Majka, Wieceprzewodniczący Rady Rodziców Pan Marcin Żańczak, przedstawiciele dyrektorów szkół z terenu gminy, przedstawiciele sołectw.

Scenariusz słowno-muzyczny uroczystości nawiązywał do obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, czasu odpoczynku, letniej kanikuły. W czasie uroczystości powitaliśmy również w gromadzie uczniowskiej najmłodszych-pierwszoklasistów w liczbie 32 uczniów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia dokonali Dyrektor Szkoły oraz Wójt Gminy Świlcza.

W czasie wystąpienia Dyrektor Szkoły powitał zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Rozpoczynając nowy rok szkolny, zapewne zadajemy sobie pytanie, czy na dobre wrócimy do szkoły, a nauka w systemie zdalnym lub hybrydowym zostanie tylko wspomnieniem związanym z ubiegłym okresem. Odpowiedzi na te pytania przyniesie czas. Pan Grzegorz Patruś wyraził swoje pragnienia i nadzieje, by szkoła przez pełnych 10 miesięcy rozbrzmiewała codziennym gwarem, bo metaforycznie rzecz ujmując, „Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły. Przedstawił plan pracy we wszystkich obszarach- nauczaniu, wychowaniu i opiece. Opowiedział o współpracy szkoły w ramach projektów, wykorzystania sprzętu z Laboratoriów Przyszłości, kampanii i akcji. Zapewnił, że szkoła dołoży wszelkich starań, aby wyniki egzaminu ósmoklasisty były wysokie, a nasi absolwenci dostali się do wymarzonych szkół średnich. Obiecał pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej. W planach pracy na rok szkolny 2022/2023 zapewnił, że nie zabraknie działań dotyczących obchodów świąt rocznicowych oraz realizacji treści związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem w sieci oraz działaniami w ramach tematyki prozdrowotnej, ochrony klimatu, ekologii.

Ponadto podkreślił, że rozpoczynając nowy rok szkolny dołożyliśmy wszelkich starań, aby placówka była bezpieczna, a Uczniowie czuli się w niej dobrze. Na koniec życzył wszystkim powodzenia, sukcesów w poszerzaniu wiedzy i umiejętności – „Wierzę też, że czas spędzony w murach naszej szkoły będzie dla Was czasem prawdziwej przygody z nauką. Wierzę, że to będzie dobry czas”.

Po wystąpieniu Dyrektora Szkoły uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego dokonał Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń wojennych, zmian zachodzących w oświacie. Podkreślił wagę zawodu nauczycielskiego, trud pracy.

W czasie spotkania głos zabrała również Wizytator Kuratorium Oświaty, która odczytała List od Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. Pani kurator zaproponowała uczniom by w nowym roku szkolnym dali się poprowadzić nauczycielom i książkom drogami, których nie znają. „Jak w każdej dobrej opowieści najważniejsze jest pierwsze zdanie i dobry początek. Zatem do dzieła, Młodzi Autorzy!” – takimi słowami Kurator Oświaty zachęciła do pracy, nauki, zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Po uroczystościach uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Grzegorz Patruś
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy


Zapraszamy do galerii zdjęć: