Sieć punktów informacyjnych Funduszy EuropejskichWójt Gminy Świlcza serdecznie zaprasza mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 22 września (czwartek) w godzinach od 8:30 -13:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świlczy, Świlcza 168, 36-072.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88

www.fundusze.podkarpackie.pl    www.funduszeeuropejskie.gov.pl