Przedstawiciele firmy e-serwice i Wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic podpisują umowę

28 lipca 2022r. Wójt Gminy Świlcza podpisał umowę na kwotę prawie 472 tys. zł na realizację zadania pod nazwą Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.

Przedstawiciele firmy e-serwice i wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic podają sobie dłonieW ramach umowy zostanie stworzona nowa platforma backupu danych, zostaną zakupione przedłużenia wsparcia dla posiadanych zasobów zarówno sprzętowych jak i programowych urzędu gminy. Do Gminy Świlcza trafią również komputery stacjonarne oraz laptopy, jako uzupełnienie bazy sprzętowej. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja projektu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług.

Program Cyfrowa Gmina jest realizowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.


Cyfrowa Gmina loga