Baner Ciepłe Mieszkanie

„Ciepłe Mieszkanie” to nowy program dopłat skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych - NIE DOTYCZY DOMÓW JEDNORODZINNYCH - posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania do wymiany tzw. kopciuchów oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Prosimy właścicieli lokali mieszkalnych, w których występują nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe (niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5) o zgłaszanie do Urzędu Gminy Świlcza chęci udziału w projekcie.