Kąpielisko w Bratkowicach

Dla wielu spędzanie czasu wolnego nad wodą jest główną letnią atrakcją – dlatego Gmina Świlcza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Już wkrótce (od lipca) będzie otwarte Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach.

Piękna, spokojna okolica, czyste powietrze i sąsiedztwo lasu pozwolą wszystkim znakomicie wypocząć.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach będzie otwarte w sezonie kąpielowym w roku 2022 w dniach:

 • 23 – 24 lipiec
 • 30 – 31 lipiec
 • 6 – 7 sierpień
 • 13 – 15 sierpień

– wyłącznie przy obecności ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w godzinach od 10:00 do 18:00.

Miejsce wykorzystywane okazjonalnie do kąpieli w Bratkowicach wyposażone będzie w sanitariaty i przebieralnię.

Bezpośredni nadzór nad czystością plaży i wody w zalewie sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie.

UWAGA! W pozostałe dni kąpiel zabroniona!  


ZALECENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI
 

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.