Uczestnicy Gminnego Klubu SenioraMłodzi duchem

By jesień życia nabierała pięknych barw w środę 25 maja 2022r. o godz. 11:00 w Trzcianie, gmina Świlcza k./Rzeszowa odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w gminie Gminnego Klubu Seniora.

Nowa placówka jest odpowiedzią gminy Świlcza na rosnące potrzeby seniorów, a żyje ich w Gminie ok. 3,5 tys., co stanowi 23% ogółu mieszkańców. Głównym celem było stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli spędzać ciekawie czas, zaspokoić potrzeby edukacyjne, kulturalne, towarzyskie. Oferta GKS skierowana jest do osób, które zamieszkują samotnie, a ich sytuacja zdrowotna i ekonomiczna nie pozwala im na czynne uczestnictwo w kulturze i innych formach życia społecznego, przez co narażone są na społeczne wykluczenie. Wszystkie zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników przez wykwalifikowaną doświadczoną kadrę.

Przecięcie wstęgi - wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, Czesława Mazurkiewicz - przedstawicielka seniorów i Dorota Jędral - kierowniczka GKSAby tradycji stało się za dość...

Podczas uroczystości, którą zorganizowano w plenerze zabytkowego zespołu dworsko – parkowego, na wstępie siedzibę Klubu poświęcił i pobłogosławił Seniorom Dziekan Dekanatu Rzeszów - zachód i proboszcz Parafii Trzciana - ks. dr Janusz Winiarski. Symbolicznego przecięcia wstęgi przy wejściu do Klubu dokonali: wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, Czesława Mazurkiewicz - przedstawicielka seniorów i Dorota Jędral - kierowniczka GKS.

Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, które będzie realizować szerokie potrzeby seniorów. Będą oni mogli dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywać nowe umiejętności, a także spędzać czas w towarzystwie rówieśników. Placówka nadzorowana jest w ramach istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje zajęcia dla seniorów: zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, rehabilitacyjne i in. Seniorzy będą mogli skorzystać z usług kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, zajęć aktywności ruchowej, działań aktywizujących, rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Wszystkie powyższe działania wspomagają proces poprawy oraz dbałości o umiejętności manualne, ruchowe, interpersonalne oraz mają na celu pobudzanie i rozwijanie procesów psychoruchowych osób starszych oraz mają pomóc im w czynnościach dnia codziennego.

Siedzibą Gminnego Klubu Seniora jest zabytkowy, zrewitalizowany budynek spichlerza w dawnym zespole parkowo – pałacowym Christianich w Trzcianie, wpisanym do rejestru zabytków. Budynek ma dwie kondygnacje, gdzie znajdują się: pokoje terapeutyczne do zajęć indywidualnych i grupowych, pokój wypoczynkowy, sala do zajęć ruchowych i salka sportowa, pokój zabiegowy, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia biurowe. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych – przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zaś w środku obiektu funkcjonuje winda łącząca obie kondygnacje. Łazienka i toalety są dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Liczba dostępnych miejsc dla Seniorów – 25.

Oprócz pomieszczeń Klubowych znalazła tam także obszerną, nowoczesną siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. Co ważne – seniorzy mogą przyjeżdżać do klubu i będą rozwożeni do miejsc zamieszkania nieodpłatnie, zorganizowanym transportem. Cel inwestycji został z góry określony: aktywizacja społeczna seniorów.

Część oficjalna uroczystości

Uroczystość inauguracyjna przygotowana i prowadzona przez kierownik Klubu - Dorotę Jędral przebiegała sprawnie, i elegancko. „Będziemy słuchać potrzeb i oczekiwań seniorów. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, by jak najlepiej realizować zamierzone i wyznaczone cele...” – powiedziała kierownik Gminnego Klubu Seniora Dorota Jędral.

Przywitała serdecznie wszystkich obecnych. Przybyło na nią wiele znakomitych gości zaproszonych, związanych bezpośrednio z realizacją projektu, działaczy samorządowych byłych i obecnych pracowników samorządowych instytucji, gminnych szkół, przedszkoli, świetlic terapeutycznych
Po miłych przemówieniach zarządu, ciepłych słowach od gości honorowych kierowanych do właścicieli oraz mieszkańców, a także gratulacjach, za stworzenie tak wyjątkowego ośrodka całodobowej opieki...

Dzieci podczas występu...odbyła się także część artystyczna

Składały się nań występy dzieci przedszkolnych, które rezydują „za progiem” Gminnego Klubu Seniora. Estrada pomieściła prawie 30 dzieciaków wystrojonych odświętnie i wyuczonych tańców współczesnych w takt muzyki. Przeżyć było moc: śpiew, dbałość o rytm i gest, pomachanie do znajomych z estrady i przeżycie – pozostaną długo w pamięci dzieciaków. Dodam, iż Przedszkole i Żłobek mieszczą się również w dawnych odnowionych i zaadaptowanych na ten cel budynkach podworskich od 1 września 2013 r. Gromkie brawa – były nagrodą dla dzieci.

Tuż za płotem posesji Gminnego Klubu Seniorów, również na byłym obszarze Christianich zbudowana została i oddana do użytku już ponad 20 lat Niepubliczna Szkoła Muzyczna – dziś im. Józefa Barlika. Ten wielce zasłużony dla Trzciany muzyk, chórmistrz, nauczyciel, „człowiek – orkiestra” zostawił po sobie wspaniały pomnik - Szkołę Muzyczną. Wychowankowie tej szkoły dali podczas uroczystości wspaniały koncert muzyczny. Melodie znane i miłe dla ucha podobały się wszystkim, a wśród słuchaczy było zaciekawienie, zachwyt i komentarze: Świetnie! Pięknie!

Taki sam - był odbiór występów gospodarzy obiektu – Seniorów. Niby paryskie albo amerykańskie parady – Rewia Mody – zaprezentowana na czerwonym dywanie, zainteresowała wszystkich. Kroczyli żwawo z wdziękiem, elegancją, uśmiechem na twarzy – wszyscy pensjonariusze GKS Nawet najstarsi – Adam Draus i Emilia Lewicka -nie mieli sobie równych!. Brawa – humor – okrzyki, gratulacje uściski znajomych -były zapłatą za występy.

By jesień życia nabierała pięknych barw

Celem działalności Klubu jest aktywowanie środowiska seniorów Gminy Świlcza do wspólnego spędzania wolnego czasu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, nieaktywnych zawodowo, zapewnienie wsparcia seniorom, umożliwienie im korzystania z oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej. Założeniem klubu jest zapobieganie marginalizacji osób starszych, budowanie więzi międzypokoleniowej, ochrona i promocja zdrowia. Dążeniem klubu jest kreowanie wizerunku osób starszych, organizowanie dla członków klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp. Głównym celem Klubu jest zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich aktywizacja społeczna, integracja, umożliwienie uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, poradnictwo, a także niektóre aspekty opieki osobistej

Starsze pokolenie zasługuje na szacunek młodych.

Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic„Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj, w Trzcianie, powstał pierwszy w gminie Klub Seniora. To pokazuje, że programy rządowe nie są tylko skierowane dla najmłodszych, ale także dla osób, które ciężką pracą na rzecz ojczyzny zasługują na szacunek i uznanie. Placówki Klubu Seniora przeznaczone są dla osób powyżej 60 roku życia nieaktywnych zawodowo. Celem programu, który trwa od 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, umożliwienie efektywnego spędzania czasu wolnego” - mówił ciepło i serdecznie Wójt Gminy Adam Dziedzic. Nasz „Nowy” stary zabytek, który otrzymał nowe życie ma swoją nazwę – Zespół parkowo-pałacowy Christianich”. O właścicielach zabytkowego Zespołu dowiedzieli się państwo z naszego okolicznościowego wydawnictwa pt. „Zabytki Trzciany – nasza polska tożsamość” autorstwa Zofii Dziedzic, Józefa Cioska i Zbigniewa Lisa, którym składam serdeczne podziękowania.

Spichlerz jeszcze niedawno straszył ogromem zaniedbań. Zespół parkowo – pałacowy przetrwał wojnę, przetrwał ponad 80 lat spokoju, a dziś w części tylko służy społeczności gminnej. Całkowity koszt zadania wraz z urządzeniem wnętrz sięga prawie 4,5 mln zł, głównie z funduszy unijnych i innych zewnętrznych oraz budżetu własnego Gminy Świlcza. Otworzenie takiego klubu pozwoliło starszym osobom na odkrycie nowych pasji oraz poszerzenie grona znajomych. Życzę, aby ten klub służył jak największej liczbie osób z gminy. Będziemy słuchać potrzeb i oczekiwań seniorów. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, by jak najlepiej realizować zamierzone i wyznaczone cele...”
- „Życzę wam, abyście w jak najlepszym zdrowiu spędzali tutaj swój wolny czas, żeby to miejsce było waszą przystanią" – życzył seniorom wójt Adam Dziedzic. – „Gdzie zawsze witać was będą uśmiech, radość szacunek i przyjaciele”. Zaprosił wszystkich do zwiedzania obiektu i konsumpcji – tradycyjnego tortu inauguracyjnego oraz napojów, bo pogoda była wspaniała i upalna.

Uczestnicy Klubu korzystają z szerokiej oferty zajęć m.in. z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem, zajęć artystycznych, zajęć kulinarnych, zajęć informatycznych, zajęć z muzykoterapii, zajęć sportowych, nordic-walking, fitness, jak również organizowanych spotkań ze specjalistami np. dietetykiem. Chcemy w ten sposób zaakcentować, że pamiętamy o starszym pokoleniu, które zasługuje na szacunek i zaangażowanie młodszych w rozwiązywanie ich codziennych problemów. W ten sposób oddajemy hołd seniorom, doceniając ich wkład w rozwój społeczeństwa.

Opiekunki seniorów: Katarzyna Pomianek i Edyta Jarząb są przekonane, że takie działania odczarują nieco temat „starości" oraz takich domów jak nasza placówka. Nasi seniorzy są w pełni energii życiowej, otwarci na wiedzę i nowoczesność. Będą szukać wspólnych zainteresowań wokół filmów, książek, czasopism, żywej przyrody i życzliwych ludzi.

Będą żyć jak normalni ludzie

Wójt Adam Dziedzic na końcu uroczystości wcielił się w rolę przewodnika i po pięknym nowoczesnym obiekcie był prawdziwie – zadowolony! Dziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego zadania. Gratulacje były szczere i zasłużone. Życzył seniorom miłych i owocnych chwil w Klubie. Oficjalne uroczystości dobiegły końca. Nadszedł czas na tradycyjne przy takich uroczystościach towarzyskich rozmowach i... snucie planów na przyszłość. Oby były podobne do tych – dziś przeżywanych.

Tekst: Zofia Dziedzic
Fotografie: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć: