Napis z biało-czerwoną flagą - Dzień Samorządowca


Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd składamy podziękowania za wspólną troskę i działanie na rzecz społeczności lokalnej. Dziękujemy za trud i zaangażowanie z jakim Państwo służycie mieszkańcom Gminy Świlcza.

Życzymy Państwu wytrwałości, inspiracji, pomysłów w pracy służących lokalnym społecznościom a także lokalnym społecznościom. Mamy nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, a zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za ciężką pracę.

Przyjmijcie Państwo gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych, których przedstawicielami jesteście.

Wójt Gminy Świlcza - Adam Dziedzic
Zastępca Wójta Gminy Świlcza - Sławomir Styka