Stalowy krzyż, flagi patriotyczne

W Dąbrowie, gm. Świlcza, w dn. 3 maja 2022r. odbyły się gminne uroczystości z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na które zaprosił mieszkańców gminy Świlcza Wójt Gminy Adam Dziedzic oraz dyr. miejscowego Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja Krzysztof Potocki.

Obchody rozpoczęła, tradycyjnie, Majówka w intencji Ojczyzny pod pamiątkowym przydrożnym Krzyżem Konstytucyjnym znajdującym się w centrum wsi, z udziałem zgromadzonych parafian, zaproszonych i przybyłych – gości. Przewodniczył jej proboszcz parafii i katecheta ks. Stanisław Szcząchora.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791r. mają w Dąbrowie wieloletnią, sięgającą czasów przedwojennych, tradycję. Rocznicowe uroczystości rokrocznie odbywają się pod Krzyżem Konstytucyjnym upamiętniającym to wydarzenie historyczne. Corocznie w przygotowaniu i przeprowadzeniu patriotycznej uroczystości rocznicowej bierze udział Szkoła Podstawowa, nosząca od 2008 r. imię. Konstytucji 3Maja. Sama uroczystość uzyskała rangę gminnych obchodów święta narodowego.

Z uwagi na odbywające się 4 maja święto patronalne OSP miejscowi druhowie zawsze w przeddzień uczestniczą w zwartym paradnym komplecie ze sztandarem organizacyjnym – w uroczystościach.

Co się stało 3 maja 1791 roku, że przez 231 lat odwołujemy się, my Polacy, do tej daty?

Do daty - symbolu, która stała się wyrocznią i kierunkowskazem?

Powstał wówczas dokument nie tylko na nasze polskie aspiracje, ale taki, który stał się wzorem dla tego typu dokumentów w całej Europie. Słowa zapisane w Konstytucji 3 Maja wniknęły głęboko w serce narodu. Późniejsze bardzo trudne lata, czasy zaborów, nic nie zmieniły. Polska i Polacy tej wiedzy nie dali sobie wyrwać i przekłamać historii.

Polska musi być wolna. Musi być oparta o wzorce, które stworzyliśmy.

Było to wydarzenie o wartościach międzynarodowych i historycznych – po wsze czasy.

Tak można byłoby, skrótowo, ująć dwa wystąpienia okazjonalne wygłoszone w sali widowiskowej miejscowego pobliskiego Domu Kultury – filii GCKSiR Gminy Świlcza z/s w Trzcianie Serdecznie powitał zebranych, wśród których byli przedstawiciele - Samorządowcy Powiatu Rzeszowskiego, Rady Gminy Świlcza i organizacji oraz instytucji gminny. Słowa serdeczne skierował do Rady Pedagogicznej, Pracowników administracyjnych, Rady Rodziców, Sympatyków i Sponsorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a nade wszystko – najważniejszych uczestników – uczniów szkolnych Dąbrowy.

W podobnym tonie wypowiadał się Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, mówił m.in. „Do Konstytucji 3 Maja ciągle wracamy, gdyż miała ona zapisy, które wyprzedzały swoją epokę. Pokój na świecie jest kruchy. mamy na to dowody od 24 lutego br. za naszą wschodnią granicą. W naszych głowach, w naszym staraniu, jest to, aby właściwie zawierać sojusze, aby kształtować swoje państwo i między sobą się dogadywać aby nigdy nie było wojen. Można się różnić, co jest rzeczą zrozumiałą. Ale można także rozmawiać ze sobą, aby te różnice nie doprowadzały do tego, że dochodzi do wojen. [...]. Nasz Papież Polak nauczał nas -Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” - zakończył.

„Maj – rocznica pięknych serc – maj rocznica pięknych myśli”

Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny wszyscy wspólnie po wprowadzeniu sztandarów : Szkoły Podstawowej i OSP - Dąbrowa odśpiewali Hymn Polski, a następnie obejrzeli część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tutejszej szkoły: Miłosławy Porady, Sławomira Materny i in.
To właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Sama dekoracja sali dobór repertuaru pieśni patriotycznych i poezji była urokliwa i wymowna. Biel i czerwień dekoracyjnych kotylionów dla każdego i wianków na głowach dla występujących, flagi biało – czerwone, stroje „aktorów” itp. były dominujące

Można było spojrzeć na reprodukcje malarskie i portrety głównych twórców Konstytucji, tj. Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego. Pięknym elementem scenografii były kwiaty białe i czerwone, naśladujące wzór flagi Polski. Nie zabrakło również innych symboli narodowych, na tle biało – czerwonej flagi widniały krzyż i godło Polski.

Następnie w ciszy i skupieniu wysłuchano wypowiedzi szkolnych artystów, którzy pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Zachwycił wszystkich pokaz gimnastyczny dwóch uczennic. Na tle współczesnych teatralnych form środków ekspresji  - muzyka, dymy, ruch, gest, światła, słowo mówione i śpiewane - piosenka „Biały Krzyż” - wybrzmiały jak protest przeciw wszelkiemu złu na świecie.

Na samym końcu głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół który, podziękował dzieciom, młodzieży i nauczycielom za przygotowanie akademii. Gościom i widzom podziękował za uczestnictwo w historyczno – patriotycznej i artystycznej uroczystości.

Widzów dorosłych zaprosił do zwiedzania nowoczesnej bazy lokalowej i wyposażenia szkoły oraz przedszkola..

Patriotyczna uroczystość była bardzo udana

Wykonawcy części artystycznej i widzowie dowiedzieli się wiele na temat Konstytucji 3 Maja. Uroczystość dostarczyła także wielu wrażeń estetycznych. Szkoda, z tej „uczty duchowej” skorzystać mogło wiele więcej osób.

 – Do Konstytucji 3 Maja ciągle wracamy, gdyż miała ona zapisy, które wyprzedzały swoją epokę. Obchody rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r., zależnie od okresu historycznego, były zakazane i przemilczane przez władze lub oficjalne i uroczyste. Z reguły towarzyszyły im manifestacje ludności gromadzącej się na ulicach, placach i w świątyniach.

Niezależnie od tego, Święto 3 Maja przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym. Kolejne rocznice jej uchwalenia były okazją do zamanifestowania wolności narodu względem obcej władzy, czy suwerenności społeczeństwa wobec rządzących. Wielokrotnie powracały słowa z końca XVIII w.

„Nasze wolności są zagwarantowane; jesteśmy wolnym i niepodległym narodem; zrzuciliśmy więzy niewoli i złych rządów”.

Foto: Zbigniew Lis,
Tekst: Zofia Dziedzic

PS. Uwaga Czytelnicy. Więcej i szczegółowo opiszemy uroczystość w najbliższym, czerwcowym numerze „Trzcionka”. Zachęcamy do lektury!


Zapraszamy do galerii zdjęć: