Flaga z napisem Majowe święta narodowe

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Świlcza!
Przed nami majowe dni świąteczne – Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja.


1 maja – Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone jest od 1890 r. W Polsce ustanowione zostało świętem państwowym w 1950 roku, jest dniem wolnym od pracy. 1 maja jest Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, na świecie.


2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Główną rolą tego dnia jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze Polski są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej oraz jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. Czerwień symbolizuje przelaną krew w walce w obronie kraju, biel – wartości duchowe, czystość i niepokalanie. Tego dnia wywieśmy flagi, by w ten sposób okazać patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.


3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
231. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Święto Matki Bożej Królowej Polski

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalona 3 maja 1791 r. powstała przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierała program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zniosła „liberum veto". Konstytucja 3 Maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa.


Szanowni Państwo!
– W imieniu Urzędu Gminy i Samorządu Gminy Świlcza - Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Gminy Świlcza...
Życzymy...

  • Aby wyczekiwany, majówkowy czas upłynął w radosnym, wiosennym nastroju, mimo świadomości rzeczywistości popandemicznej i barbarzyńskiej wojny od 24 lutego 2022 r. – Rosji Sowieckiej przeciwko Ukrainie.
  • Z powagą, dumą, troską i radością spoglądajcie na biało–czerwone flagi wywieszone na zewnątrz naszych domów, łopocące na wietrze, Życzę serdecznie, abyśmy śpiewając Hymn Polski zawsze mieli poczucie jedności i solidarności narodowej oraz wierzyli, że słowa „Jeszcze Polska nie zginęła..." będą zawsze odzwierciedleniem stanu naszej Ojczyzny. Nieczęsto mamy czas na rozmyślania o przyszłości Polski.
  • Niech ten Majowy Weekend wzbudzi w nas refleksję nad naszą Ojczyzną – Polską, nad jej drogą do wolności, nad ludźmi, którzy walczyli o miejsce Polski na mapie Europy, o prawo do symboli narodowych – flagi, hymnu, godła, o powszechność nauki w języku ojczystym. O prawo do pracy, o godność i poszanowanie każdego człowieka.
  • Zieleń wiosenna, budząca się do życia, niech jeszcze bardziej potęguje poczucie radości i nadzieję na dobry czas. Wszystkim życzę dobrego, wiosennego odpoczynku podczas Majowych Świąt, wiary w siebie i ludzi oraz, abyśmy zawsze wzajemnie się wspierali i szanowali.

Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza
Piotr Wanat - Przewodniczący Rady Gminy Świlcza