PiesZ uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców gminy, Straż Gminna w Świlczy apeluje o należyte pilnowanie swoich psów i nie wypuszczanie ich ze swoich posesji oraz stworzenie takich zabezpieczeń, aby pies nie mógł samowolnie opuścić posesji.

Błąkające się samotnie po terenie wsi czworonogi mogą być niebezpieczne dla dzieci idących bądź wracających ze szkoły, a także dla dorosłych. Bardzo często budzą postrach wśród przechodniów nie znających danego zwierzęcia.

Przypominamy, Państwu, iż posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga, a za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak dyscypliny.

Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń, a w razie jego nie przestrzegania na właściciela może zostać nałożona grzywna w wysokości 1000 złotych.

Psa należy wyprowadzać na smyczy - najlepiej z kagańcem i pilnować, żeby nikogo nie pogryzł.

PAMIĘTAJ, jeśli jesteś właścicielem psa, brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!!!