Widok nóg w wojskowych spodniach i butach

Wójt Gminy Świlcza informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 7/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku na terenie województwa podkarpackiego, kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Świlcza zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
 

  • Mężczyźni: 11 - 13.05.2022 r.
  • Kobiety: 01.06.2022 r.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2003 oraz roczników starszych (1998-2002), którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez WKU w Rzeszowie.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie powołana w rozporządzeniu Nr 7/2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2022 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie, obejmującej swoim zasięgiem działania cały powiat rzeszowski, jest budynek Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Wójta Gminy Świlcza imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z  konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia wojewody.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • aktualną dokumentację medyczną, jeżeli osoba wezwana się leczy u lekarzy specjalistów (np. okulista)
  • aktualną fotografię o wym. 3×4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej prowadzi Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich Urzędu Gminy Świlcza, pokój 107, I piętro pod numerem telefonu (17) 867-01-47 w godzinach pracy urzędu.