loga

Gmina Świlcza po raz pierwszy walczy o tytuł „Zabytku zadbanego” dla budynku byłego spichlerza w zespole pałacowo-podworskim w Trzcianie. Budynek dostał się do kolejnego etapu plebiscytu.

Obiekt byłego spichlerza a obecnie Gminny Klub Seniora oraz Biblioteka w Trzcianie został zakwalifikowany do  kolejnego etapu konkursu „Zabytek zadbany 2022” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych”. W kolejnych etapach eksperci ocenią poziom realizacji m.in. prac konserwatorskich w nominowanych obiektach.

Konkurs „Zabytek Zadbany” promuje właściwą opiekę nad zabytkami – prowadzone wzorowo prace badawcze, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Ogłoszenie listy nominowanych zabytków nastąpi do 31 maja br.

Gmina Świlcza bierze udział w konkursie po raz pierwszy. 


 Spichlerz od strony przedszkolaSala