Karta magnetyczna na odpadyW związku z zakończeniem dystrybucji przez sołtysów oraz osoby upoważnione Kart mieszkańca uprawniających do korzystania z punktu PSZOK w Świlczy, Urząd Gminy Świlcza informuje, że od dnia 2 kwietnia 2022 r. przekazywanie odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Świlcza, a zarazem wjazd na teren PSZOK możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty mieszkańca. Bez okazania Karty odpady nie będą przyjmowane.