Jesteś uchodźcą z Ukrainy. Jak możesz otrzymać numer PESEL?

PESEL możesz uzyskać w Urzędzie Gminy Świlcza w pokoju nr 107 na I piętrze.

Co to jest PESEL i dlaczego musisz go mieć?

PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny pozwalający łatwo identyfikować osoby i umożliwiający bezpłatny dostęp do opieki medycznej, socjalnej i prawnej.

Czego potrzebujesz do otrzymania numeru PESEL?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
 2. Zdjęcie – musisz przyjść do urzędu ze zdjęciem takim jak do dowodu osobistego,
 3. Paszport, kartę Polaka, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości, akt urodzenia w przypadku dzieci,
 4. Oświadczenie jeśli nie masz żadnych dokumentów.

Tutaj możesz również założyć Profil Zaufany!

 • jest on elektronicznym dokumentem tożsamości,
 • pozwala na załatwianie spraw urzędowych przez Internet,
 • pozwala na podpisywanie dokumentu elektronicznego

Jeżeli chcesz mieć profil zaufany musisz podać:

 1. Adres e-mail,
 2. Numer telefonu polskiego operatora, który musi należeć do Ciebie. 

Jak założyć profil zaufany w urzędzie:

 1. W formularzu o nadawanie numeru PESEL, zaznacz zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 2. Podaj adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, który należy do Ciebie,
 3. Na podany adres e-mail otrzymasz login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację twojego profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Masz już numer PESEL, co dalej?

Od tej pory możesz korzystać bezpłatnie z pomocy medycznej, socjalnej i prawnej w Polsce.

Aby skorzystać z jednorazowego świadczenia 300 zł!

 • Ważne! Aby skorzystać ze świadczenia jednorazowego, najpierw załóż rachunek bankowy w dowolnie wybranym przez Ciebie banku mającym swoją siedzibę na terytorium RP.
 • Następnie zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy i złóż stosowny wniosek.
 • Jeśli zostanie Ci przyznane świadczenie pieniężne otrzymasz je na założone przez ciebie konto.