Konsultacje społeczne

Z powodu sytuacji pandemicznej firma BBF sp. z o.o. zmienia formę konsultacji społecznych w sprawie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów (Centralnego Portu Komunikacyjnego). Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zdalnej (internetowej) po zalogowaniu przez udostępnioną platformę zamieszczoną na stronie: www.cpk.pl – dla mieszkańców – konsultacje społeczne – STEŚ Łętownia-Rzeszów (link aktywacyjny zostanie zamieszczony w dniu konsultacji, tj. 18 lutego 2022 roku o godz. 19:00) szczegóły na plakatach. Planowany przebieg linii przez Gminę Świlcza zaproponowany jest wzdłuż S19 oraz linii kolejowej E30 w pobliżu zabudowań mieszkalnych w miejscowościach Świlcza, Rudna Wielka i Mrowla.

Planowana linia kolejowa nr 58 Łętownia – Rzeszów jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym nie tylko dla kolei dużych prędkości (KDP): do 250 km/h ale także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Zadaniem firmy BBF Sp. z o.. wraz z konsorcjantami jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiające w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK. Dostępne dotąd warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane. Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i m.in. uwzględnia następujące obszary:

 • Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)
 • Zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
 • Ukształtowanie terenu
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • Warunki techniczne projektowana linii kolejowych

Kontakt

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium LK58 – Łętownia – Rzeszów”:

BBF Sp. z o.o.
60-451 Poznań Dąbrowskiego 461
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

szczegóły: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-58-letownia-rzeszow?fbclid=IwAR0H55i0YIZvTsfJ32uhKLBHHCVBsvpL3KJvdp94aQjPMwqrtUlJ7PXCQyo


 Mapa Głogów MałopolskiMapa Świlcza