Kosze na odpadyUrząd Gminy Świlcza informuje, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniła się i wynosi:

  • 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
  • 2,00 zł za osobę miesięcznie - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku kompostowania w całości w kompostowniku przydomowym bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Opłatę z tego tytułu należy uiszczać w kasie Urzędu lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy wykorzystywany do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Informacja o wysokości opłaty wraz z Kartą mieszkańca oraz z kodami kreskowymi służącymi do znakowania worków i pojemników na odpady będzie przekazywana mieszkańcom gminy od miesiąca lutego 2022 r. przez osoby upoważnione lub sołtysów poszczególnych miejscowości Gminy Świlcza. W pierwszej kolejności ww. dokumenty zostaną przekazane dla mieszkańców miejscowości Bratkowice, Rudna Wielka oraz Mrowla, które obsługuje firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., a dla pozostałych sołectw zostaną dostarczone w późniejszym terminie.