Wójt Gminy Adam Dziedzic wraz z Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podczas przecinania wstęgi29 stycznia 2022 r. w sobotnie popołudnie dokonano uroczystego otwarcia Biblioteki Publicznej w Bratkowicach w nowej lokalizacji. Biblioteka otrzymała nowy lokal w Domu Ludowym.

Gośćmi biblioteki w tym niecodziennym wydarzeniu byli przedstawiciele lokalnych władz na czele z Wójtem Gminy Świlcza, Adamem Dziedzicem, Zastępcą Wójta Sławomirem Styką oraz Radnymi wsi Bratkowice Panią Barbarą Budą, Natalią Skubą –Więcław oraz Andrzejem Kozdębą, sekretarzem Gminy Wojciechem Słowikiem. Swą obecnością zaszczycił nas Proboszcz Parafii Bratkowice ksiądz Józef Książek, Dyrektor SP nr 1 Joanna Różańska oraz Przedszkola i Żłobka Krystyna Kubas, Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej w osobach Pani Prezes Katarzyny Wdowik oraz Andrzeja Bednarza, który wykonywał zdjęcia w tym pięknym dla nas dniu. W uroczystości wzięła również udział Przewodnicząca KGW Pani Maria Nowożeńska, Ewa Chmaj- Pracownik GCKSiR, obecni byli również Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Kilka minut po 15.00 nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Buda oraz Dyrektor Biblioteki Dorota Madej.

Następnie nastąpiła ceremonia poświęcenia obiektu, której dokonał ks. Jozef Książek – Proboszcz Parafii w Bratkowicach. Po poświęceniu pomieszczeń bibliotecznych przemowę wygłosiła Dyrektor GBP Dorota Madej, w której zawarła rys historyczny biblioteki oraz podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie nowej placówki. W następstwie przemówienia Pani dyrektor głos zabrał Pan Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic.

Krótki rys biblioteki

Początki bibliotekarstwa publicznego w Bratkowicach sięgają 1936 r., kiedy to powstał punkt biblioteczny nr 1, początkowo mieszczący się w domu prywatnym, a dopiero kilka lat później przeniesiony do pomieszczeń Domu Ludowego. Rozpoczęcie działalności bibliotecznej w Bratkowicach notuje się na dzień 25 listopada 1955 r., czego potwierdzeniem jest pierwszy wpis w księdze inwentarzowej. Wtedy to zaczęła funkcjonować Gromadzka Biblioteka Publiczna ulokowana w budynku Domu Ludowego. Kierownikiem biblioteki została Pani Eleonora Lachcik.

W skład Gromadzkiej Biblioteki wchodziły trzy punkty biblioteczne:

  1. Dąbry - mieścił się w budynku prywatnym, prowadziła go Pani Adela Przywara,
  2. Czekaj - mieścił się w kancelarii nauczycielskiej, prowadziła go Pani Felicja Bobola
  3. Piaski - mieszczący się w świetlicy szkolnej, prowadził go Pan Walenty Gniewek.

W 1962 r. bibliotekarką została Pani Eleonora Grędysa, a w 1965 r. Pani Janina Lis, która prowadziła bibliotekę do 1995 roku. W 1995 roku nastąpiły zmiany kadrowe. Po 30 latach pracy na zasłużoną emeryturę odeszła Janina Lis, a jej miejsce zajęła Lidia Bułatek. W 2003 roku do kadry bibliotekarskiej dołączyła Sabina Wójcik.

Na przestrzeni lat biblioteka wielokrotnie zmieniała swą siedzibę. Mieściła się w Domu Ludowym, w Agnonomówce, w Domu Strażaka a w 2004 roku została przeniesiona do suteren Przedszkola Publicznego w Bratkowicach. Przez wiele lat działała w pomieszczeniach przedszkola i owocnie, ściśle współpracowała z przedszkolem. Pomimo, że zajmowała ładne pomieszczenia to jak się później okazało bez wymaganych pozwoleń i dokumentów.

I tak we wrześniu 2020 roku po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i decyzji tego organu zakazano działalności biblioteki ówczesnym miejscu.Po decyzji Nadzoru Budowlanego Gmina wszczęła postępowanie o zlokalizowanie biblioteki w innym budynku na terenie Bratkowic. W międzyczasie zakupiono wrzutnię do zwrotu książek a Pracownik otrzymał telefon komórkowy do kontaktu z czytelnikami aby ułatwić im zamawianie książek. Po ponad roku, w którym przygotowywano dokumenty, wszelkie pozwolenia, ogłaszano przetargi i prowadzono prace budowlane mogliśmy przenieść księgozbiór biblioteki do nowych pomieszczeń w Domu Ludowym. I teraz dziękujemy za nowe pomieszczenia biblioteczne i mamy nadzieję, że w obecnym miejscu biblioteka będzie służyła obecnym mieszkańcom Bratkowic jak i kolejnym pokoleniom. Biblioteka to przecież nie tylko wypożyczalnia, ale przede wszystkim miejsce spotkań. Nowe pomieszczenia ukazują nowe możliwości i jeszcze większy zapał do pracy i poszerzenie swojej oferty oraz działalności.

Obecna biblioteka w Bratkowicach posiada księgozbiór w liczbie 20 tyś. książek i obsługuje ok. 450 czytelników rocznie. Średnio rocznie wypożycza ok. 10 tyś książek.

Przyszedł czas na podziękowania… - wygłoszone podczas otwarcia biblioteki

Przede wszystkim pragnę podziękować Panu Wójtowi, Adamowi Dziedzicowi, który nadzorował osobiście każdy etap remontu, modernizacji i przygotowania pomieszczeń bibliotecznych. 
Dziękuję Radzie Gminy oraz Pani Skarbnik za przekazywane środki finansowe na remonty i wyposażenie bibliotek.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Księdzu Józefowi Książkowi, że zechciał być tu dzisiaj z nami oraz za modlitwę i poświęcenie nowych pomieszczeń bibliotecznych.
Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Joannie Różańskiej, która wyraziła zgodę aby Sabina Wójcik przez ponad rok miała swoje miejsce pracy w szkole oraz dziękuję za pomoc w rozładunku mebli bibliotecznych,
Serdecznie dziękuję Pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji z Urzędu Gminy, za nadzór nad pracami budowlanymi oraz całością inwestycji.
Bardzo dziękuję Panu Ryszardowi Chmajowi i jego pracownikom za pomoc w przenosinach biblioteki oraz rozładunku mebli bibliotecznych. Panowie byli dla nas nieocenioną pomocą.
Dziękuję wykonawcom robót w bibliotece Panu Krzysztofowi Leszczakowi i jego pracownikom.
Gorąco dziękuję trzem Panom a mianowicie Wojciechowi Zakrzewskiemu, Robertowi Veith i Wiesławowi Madej, którzy mieli ogromny wkład w prace przygotowawcze w nowej bibliotece, skręcanie mebli, instalowanie sprzętu komputerowego oraz wszelkie drobne doróbki.
Serdecznie dziękuję pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, a szczególności Ani Zakrzewskiej, Agnieszce Goclon oraz gospodyni Sabinie Wójcik, za niełatwą pracę przy przeprowadzce i przewożeniu księgozbioru oraz porządkowaniu biblioteki, dziękuję również tym samym dziewczynom oraz Joli Styce za przygotowanie poczęstunku.
Serdecznie dziękuję Ewie Chmaj za udostępnienie pomieszczeń GCK oraz pomoc i obecność w dniu dzisiejszym.
Bardzo dziękuję Pani Sołtys z Dąbrowy Zdzisławie Wojnowskiej-Skóra, która dla nas upiekła wspaniały tort.
Dziękuję wszystkim bez wyjątku, również tym których nie wymieniłam…

Po oficjalnej części przyszedł czas na poczęstunek, wspaniały tort oraz luźne rozmowy. Dziękujemy wszystkim za przybycie i bardzo serdeczną atmosferę.

Zapraszamy do biblioteki!


Zapraszamy do galerii zdjęć: