Świetlica

Komunikat informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, iż w związku z zakończeniem trwałości projektu

od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r. prowadzi nową rekrutację uczestników zajęć
w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Rekrutacja będzie się odbywać w budynku świetlicy w godzinach pracy świetlicy.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej która:

  1.  zapewnia profesjonalną opiekę i bezpieczne spędzenie czasu wolnego; 
  2.  dowożenie dzieci do Świetlicy ze Szkoły Podstawowej w Świlczy i odwożenie ich do domu;
  3. organizację zajęć wychowawczych, sportowych z psychologiem oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
  4. pomoc w odrobieniu zadań domowych i nadrabianie zaległości szkolnych;
  5. wspólną zabawę, spacery, wyjazdy, wycieczki i warsztaty edukacyjne, organizację różnych imprez tematycznych, oraz spotkań rodzinnych;
  6. bezpłatne zajęcia tematyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.