Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od 2022 r.

Szczegóły w artykule na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z działu Świadczenia rodzinne - Dodatek osłonowy.