Karta magnetyczna na odpadyUrząd Gminy Świlcza informuje, że Karta mieszkańca będzie dostarczona dla każdej posesji wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu 2022 r. przez sołtysów lub osobę wyznaczoną z Urzędu Gminy.

Otrzymana karta będzie jedynym dokumentem uprawniającym do przekazywania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Świlcza-Kamyszyn. Bez okazania karty odpady nie będą przyjmowane do punktu PSZOK.

Kody kreskowe służące do znakowania worków i pojemników na odpady zostaną przekazane w pierwszej kolejności dla mieszkańców miejscowości Bratkowice, Rudna Wielka oraz Mrowla. Dla pozostałych sołectw kody zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Do czasu otrzymania kodów kreskowych obowiązuje dotychczasowa zasada przekazywania zbieranych odpadów komunalnych w Gminie Świlcza.