W dniu 15 grudnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury odbył się I Ponadregionalny Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych.

Konkurs miał na celu popularyzację zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką, konfrontację dorobku artystycznego grup, wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi, a także umożliwienie świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

Adresowany był dla zespołów i grup tanecznych działających na terenie powiatu rzeszowskiego oraz powiatów ościennych w ośrodkach i domach kultury, klubach, świetlicach oraz szkołach podstawowych.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak istotną częścią rozwoju jest taniec. Pobudza kreatywność, poprawia sprawność fizyczną i psychiczną, buduje poczucie przynależności grupowej i społecznej, ma wartość estetyczną.

Jury w osobach Pań Katarzyny Czartoryskiej, Joanny Różańskiej oraz Kariny Faldy wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria (7-9 lat)
  1. miejsce – Zespół Taneczny FlowDance z Dynowa
  2. miejsce - Zespół Taneczny D-Dance z Dąbrowy
    
 2. Kategoria (10-12 lat)
  1. miejsce - Zespół Taneczny FlowDance z Dynowa
  2. miejsce - Zespół Taneczny Koloret z Bratkowic
    
 3. Kategoria (13-15 lat)
  1. miejsce – Zespół Taneczny Steps
  2. miejsce – Zespół Taneczny FlowDance z Dynowa
  3. miejsce – Zespół Taneczny Blues z Sędziszowa Małopolskiego
    
 4. Wyróżnienie
  • Zespół Taneczny Koloret z Bratkowic

Nagrodzone zostały wszystkie zespoły które zgłosiły się do konkursu.

Bardzo dziękujemy Paniom za fachową i merytoryczną ocenę konkursu.
Gratulujemy wszystkim młodym tancerzom oraz ich choreografom i instruktorom. Do zobaczenia w następnej edycji przeglądu.


Zapraszamy do galerii zdjęć: