Nagroda EuroSymbol Samorządności 2021Gmina Świlcza otrzymała tytuł „EuroSymbol Polskiej Samorządności 2021”. Nagrodę odebrał osobiście Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza wraz z Piotrem Wanatem - Przewodniczącym Rady Gminy, podczas uroczystej gali w Katowicach w dniu 18 listopada br.

EuroSymbol to nagroda przyznawana tym, którzy według organizatorów – zmieniają świat na lepsze.

Laureaci programu to organizacje cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku, przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji.

Bardzo się cieszę, że Nasza Gmina znalazła się po raz kolejny wśród najlepszych! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i działaniem pomogli osiągnąć kolejny sukces! Dziękuję Radnym Gminy Świlcza, Pracownikom Urzędu i Jednostkom Samorządu Terytorialnego, organizacjom pozarządowym i wszystkim Mieszkańcom Gminy Świlcza!
 
Adam Dziedzic
Wójt Gminy Świlcza


 

Relacja z odebrania prestiżowej nagrody „EuroSymbol Polskiej Samorządności 2021”
 
Zdjęcie - odebranie nagrody EuroSymbol

Kliknij na zdjęciu, aby odtworzyć nagranie