Szanowni Państwo,

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w tym czasie los drugiego człowieka, który może potrzebować naszej pomocy nie pozostał nikomu obojętny. Szczególną uwagę proszę zwrócić na osoby starsze, niepełnosprawne, samotne oraz bezdomne.

Nadchodzące miesiące są ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dla tych osób ciepło, serdeczność, poczucie solidaryzmu społecznego jak również poczucie iż mogą liczyć na wsparcie w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży oraz obuwia niejednokrotnie pozwolą pokonać zimowe trudy.

Pomoc będzie udzielana przez instytucję pomocy społecznej i służby porządkowe (tel. 17 86 70 143).

Jestem pełen nadziei, że Państwa wrażliwość oraz poczucie wspólnoty społecznej przyczyni się do wsparcia w tegorocznej zimie osób potrzebujących oraz oddali lub zminimalizuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą zimowa aura.

Adam Dziedzic
Wójt Gminy Świlcza