Gminne obchody 103. rocznicy powstania Polski – wolnej i niepodległej
10 XI 2021 r. – Rudna Wielka – Gmina Świlcza

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem
staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.
Marszałek Józef Piłsudski

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Szkoły, złożenie kwiatów pod pomnikiem miejscowych ofiar i II wojny światowej oraz jubileusz 130-lecia powstania szkolnictwa podstawowego w Rudnej Wielkiej, zasadzenie Dębu Pamięci, koncert pieśni patriotycznych i biesiada patriotyczna – tak wyglądało świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku Święto Niepodległości w całym kraju obchodzono godnie, ale skromnie i z powagą, bowiem już kolejny – drugi rok pandemii Covid-19 wymusza obostrzenia sanitarne.

Uroczystość pod pomnikiem zamordowanych

PAMIĘCI

Andrzeja Drzała lat 35
Andrzeja Warczaka lat 40
Ludwika Waltosia lat 31
Tadeusza Woźnego lat 26
ROZSTRZELANYCH 26 II 1943 r. PRZEZ HITLEROWCÓW
I WSZYSTKIM POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ.
Czerwiec 1984

Winą ich było to, że końcem lutego 1943 r. dokonano napadu na stację kolejową, a oni jako strażnicy kolejowi nie dopełnili obowiązku pilnowania, by do tego nie doszło. Ówczesny Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej został aresztowany i osadzony w więzieniu w Rzeszowie na 7 tygodni – jako zakładnik.

Delegacja samorządowców Gminy Świlcza w składzie: Adam Dziedzic, Piotr Wanat, Sławomir Styka, Wojciech Słowik, Mariusz Wojton, Zbigniew Nowak, Bogdan Cioch, Tomasz Gazda, Rafał Wójcik, Tomasz Salach, Małgorzata Mazepa, Barbara Salach, Łukasz Wróbel oddała hołd Ich pamięci minutą ciszy, zadumą i westchnieniem oraz wiązanką kwiatów. Tak czci Samorząd Gminy Świlcza przy każdej okazji swych lokalnych bohaterów.

Koncert pieśni patriotycznych

Koncert w wykonaniu chóru szkolnegoGminną uroczystość poprzedził także półgodzinny koncert pieśni i piosenek żołnierskich w wykonaniu chóru szkolnego. Przygotował on na tę okoliczność, pod kierunkiem nauczyciela muzyki miejscowej szkoły Filipa Nowickiego, patriotyczny występ. Odbył się w kościele parafialnym, z którym szkoła bezpośrednio sąsiaduje.

– Pieśni patriotyczne są zapisem specyficznych losów Polaków na przestrzeni wieków i stanowią istotną część dziedzictwa kulturalnego narodu. Zawsze były i nadal są manifestacją naszej tożsamości narodowej, dlatego nie możemy dopuścić, by zostały przemilczane. Takie spotkania jak dzisiaj mają przypominać o dorobku minionych pokoleń, o miłości i przywiązaniu do własnej Ojczyzny. Nasz śpiew dedykujemy wszystkim obrońcom Ojczyzny – mówił m.in. podczas przerw w zapowiadaniu piosenek dyrygent chóru. Trzeba dodać, że przygotowany został „mini-śpiewnik” z wykonywanymi utworami. Każdy dorosły uczestnik Koncertu mógł zatem dołączyć do dziecięcego śpiewu chóralnego. Emocji było sporo!

Każda z zaśpiewanych pieśni była hołdem złożonym żołnierzom, dowodem naszej pamięci o ofiarach wojny oraz wspólną modlitwą za tych, którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce. Mówiąc o walczących żołnierzach warto wspomnieć o młodych chłopcach, najmłodszych obrońcach Warszawy. Nie walczyli oni na pierwszej linii wroga, ale wędrowali kanałami oraz piwnicami i śpiewali „dla odwagi” piosenki Polski podziemnej. Wielu z nich poległo. Śpiewali więc młodzi – młodym (Hej, chłopcy, bagnet na broń, Wojenko, wojenko, O, mój rozmarynie...).

Wspólne śpiewanie ma wielkie znaczenie, ponieważ umacnia poczucie tożsamości narodowej i uczy szacunku wobec polskości.

Każdy mógł znaleźć tu wiele pozytywnych emocji i zapoznać się z zapisaną w pieśniach patriotycznych polską historią. A historia nasza była burzliwa, pełna mrocznych okresów niewoli i wielu lat zagrożeń. I tylko pieśni podtrzymywały wiarę w lepszą przyszłość i niosły zapowiedź wolności, dlatego to duchowe dziedzictwo warto zachować w sercach i w pamięci potomnych.

Zanim odejdę – proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię POLSKA, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...) abyście nie podcinali tych korzeni z których wyrastamy.
(Jan Paweł II, 10 VI 1979 r.)

Uroczysta Msza św. w Rudnej WielkiejObchody tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej pod przewodnictwem proboszcza tutejszej parafii ks. dr. Wacława Sopla. – wielkiego przyjaciela szkoły. Witając wszystkich powiedział: – To wspólnotowe spotkanie w przededniu narodowego święta uświadamia wszystkim zgromadzonym, jakim wielkim dobrem jest niepodległość kraju, za którą walczyli nasi przodkowie i przelewali krew.

Uroczystość poprzedziło wprowadzenie do świątyni honorowego pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. hr. dr. Stanisława Dąmbskiego (1865-1941) w Rudnej Wielkiej.

Uroczystą i okazjonalną homilię dla zgromadzonych samorządowców zaproszonych gości, dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców rzetelnie przygotował i wygłosił ks. wikariusz Rafał Tęcza. Rozpoczął cytatem z Dekalogu Polaka Zofii Kossak-Szczuckiej: „Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czym jesteś, po Bogu mnie zawdzięczasz...”.

11 listopada to data o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. To data upamiętniająca dzień odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Obowiązkiem młodego pokolenia Polaków jest pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, którym zawdzięczamy wolność. Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa.

Ks. wikariusz chcąc wyrazić szacunek do tych symboli oraz radość i dumę z tego, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie, mówił m.in. o „małej” i „wielkiej” Ojczyźnie. Przytoczył nazwiska i dzieła sławnych Polaków z zamierzchłej przeszłości i teraźniejszości np. Papieża Polaka – Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawiązał do postaci Patrona miejscowej Szkoły Podstawowej, wielce zasłużonego dla Rudnej i całego kraju, ostatniego właścicielu wsi hr. dr. Stanisława Dąmbskiego.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu religijnego „Boże, coś Polskę” i honorowym odprowadzeniu Sztandaru Szkoły, na którym widniały słowa Bóg – Honor – Ojczyzna, uroczystości religijne zakończono.

Nasz patriotyzm codzienny

Uroczystość przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej10 XI 2021 r. to data szczególna. W tym dniu obchodów jubileuszu 130-lecia szkoły i 103. rocznicy powstania Niepodległej Polski uroczystości mimo, że skumulowane i trudne do głębokich przeżyć była doskonałą okazją, aby ożywić wspomnienia miejsc, czasu i ludzi.

Część oficjalną tego uroczystego dnia rozpoczęła dyr. SP im. hr. Stanisława Dąmbskiego Małgorzata Mazepa. Powitała i zaprezentowała honorowych gości uroczystości, skrótowo ukazała osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze szkoły współczesnej na tle bogatej we wzloty i trudności długiej historii szkoły i Ojczyzny naszej.

Adam Dziedzic – wójt Gminy Świlcza w swym wystąpieniu skoncentrował się, oprócz złożenia gratulacji i życzeń pomyślności dla szkoły, jej uczniów, nauczycieli, pracowników rodziców i całego sołectwa – pod kuratelą władz kuratoryjnych i samorządowych, na sprawach 103. rocznicy niepodległej Polski.

Dziś przyszedł taki czas, że patriotyzmem nie są górnolotne słowa, ale nasza, każdego Polaka, rzetelna praca, pamięć historyczna o dziejach naszej Ojczyzny, wizja przyszłości, czczenie bohaterów i budowanie jej siły – mówił Wójt.

Julia Rewera – prezentowała sylwetkę fundatora pierwszej SP w Rudnej Wielkiej i patrona szkoły – hrabiego Stanisława Dąmbskiego.

Dyrektor szkoły odczytała także list prof. dr hab. Barbary Judkowiak – prawnuczki hrabiego Stanisława Dąmbskiego z podziękowaniem za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe, gratulacjami i życzeniami dla uczniów, nauczycieli, mieszkańców wsi. – To dla mnie niezmiernie ważna pamięć i ogromne przeżycie.

Na zakończenie części oficjalnej z okazji jubileuszu 130-lecia szkolnictwa podstawowego w Rudnej Wielkiej Adam Dziedzic – wójt Gminy Świlcza wręczył dyr. M. Mazepie okolicznościowy pamiątkowy grawerton.

W tym wyjątkowym czasie obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, dyrektorzy szkół, byli pracownicy, absolwenci, rodzice, przedstawiciele lokalnej i szkolnej społeczności.

Ważną chwilą uroczystości było posadzenie Dębu Pamięci, którego dokonała delegacja w składzie: Adam Dziedzic – wójt Gminy Świlcza, Małgorzata Mazepa – dyrektor SP w Rudnej Wielkiej, Barbara Salach – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Rudnej Wielkiej, Julia Rewera – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP w Rudnej Wielkiej.

Dąb ufundowany został przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej.

Całość obchodów swoją obecnością uświetnili przybyli goście:

 1. Adam Dziedzic – wójt Gminy Świlcza,
 2. Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,
 3. dr Wacław Sopel – proboszcz parafii Rudna Wielka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 4. Piotr Wanat – przewodniczący Rady Gminy Świlcza wraz z radnymi Gminy Świlcza,
 5. Sławomir Styka – zastępca wójta Gminy Świlcza,
 6. Wojciech Słowik – sekretarz Urzędu Gminy Świlcza,
 7. Tomasz Wojton – przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego,
 8. Tadeusz Pachorek – członek Zarządu Rady Powiatu Rzeszowskiego,
 9. Sławomir Miłek – radny Powiatu Rzeszowskiego,
 10. Natalia Gawron – skarbnik Gminy Świlcza,
 11. Bogdan Cioch – komendant gminny OSP RP,
 12. Adam Majka – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 13. Zbigniew Lis – kustosz Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie,
 14. Dorota Madej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 15. Zofia Dziedzic – redaktor naczelna kwartalnika „Trzcionka”,
 16. Alina Kulczycka – gminny koordynator sportu szkolnego,
 17. Tomasz Salach – radny Gminy Świlcza i sołtys sołectwa Rudna Wielka,
 18. Dh Rafał Wójcik – członek zarządu OSP Rudna Wielka,
 19. Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Świlcza,
 20. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza,
 21. Sołtysi i Sołtyski Gminy Świlcza,
 22. Barbara Salach – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej,
 23. Janina Godlewska – dyrektor SP w Rudnej Wielkiej w latach 1989-2018,
 24. Łukasz Kłeczek – prezes KS Rudnianka Rudna Wielka,
 25. Anna Brzęk-Szela – prokurent Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agro-Hurt S.A. w Rzeszowie,
 26. Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców SP w Rudnej Wielkiej.

Zaproszeni goście podczas swoich przemówień, rozmów indywidualnych składali gratulacje, mówiąc wiele ciepłych słów pod adresem szkoły, rodziców, sołectwa Rudna Wielka i współdziałania z samorządami terytorialnymi oraz urzędem resortowymi, tj. kurator podkarpacką Małgorzatą Rauch.

W życiu to takie proste. Przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował.
(K.I. Gałczyński)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej kieruje słowa podziękowania do przybyłych gościZ kolei dyrektor skierowała słowa podziękowania do tych wszystkich, którzy tworzyli 130-letni dorobek tej szkoły, kreowali pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym oraz osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze.

Podziękowania kierowała do byłych dyrektorów, tj. do dyr. Janiny Godlewskiej, nauczycielek emerytek, które pracowały w tej szkole dziesiątki lat. podkreślając jednocześnie, że to oni tworzyli historię i tradycje szkoły

Słowa uznania skierowane zostały także do wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica oraz do przewodniczącego RG Piotra Wanata, mieszańca Rudnej Wielkiej oraz do radnych Rady Powiatu i Gminy za decyzje, które pomagały i pomagają realizować marzenia, za działania, które miały na celu dobro uczniów i całego szkolnego środowiska.

Podziękowania popłynęły także do rodziców, sponsorów, strażaków, przyjaciół szkoły za to, że dzięki nim możliwych było wiele przedsięwzięć, w tym także organizacja uroczystości jubileuszu szkoły.

Nie ulega wątpliwości, że uroczystość miała niezwykłą wartość sentymentalną i patriotyczną.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć: