11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

„Poległym braciom na chwałę! Żyjącym - ku pamięci.
Dzieciom naszym - za przykład!”

11 listopada to symboliczny dzień. Po 123 latach niewoli, trzech rozbiorów, po latach obcego panowania, w końcu 1918 roku wykreślona z mapy Europy Polska, odrodziła się. O wolną Polskę walczyło wiele pokoleń. Początkowo Polacy organizowali powstania, które jednak kończyły się klęską. Polacy zrozumieli wówczas, że są za słabi na walkę zbrojną i trzeba walczyć inaczej poprzez pielęgnowanie polskiej kultury i języka. Dzięki temu wykreślona z mapy Europy Polska – istniała.

Najważniejszym wydarzeniem prowadzącym do odzyskania niepodległości był wybuch I wojny światowej. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Walczyli i ginęli Polacy z wiarą, że walka przyniesie Polsce niepodległość. Zmagania wojenne trwały ponad 4 lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Dzięki tym wydarzeniom powstało w listopadzie 1918 r. niepodległe Państwo Polskie.

Dlatego 11 Listopada, rocznica Odzyskania Niepodległości, jest okazją, aby oddać hołd tym pokoleniom.

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa.

Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic