Logo Gmina dobra do życia 20214 listopada Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej po raz pierwszy ogłosił wyniki Rankingu "Gmina dobra do życia", badającego, jakość życia w 2477 polskich gmin. 

W ujęciu uwzględniającym wszystkie typy administracyjne gmin (wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie) gmina Świlcza zajęła:

  • 234 miejsce w Polsce na 2477 gmin
  • 12 miejsce województwie podkarpackim na 160 gmin

W ujęciu uwzględniającym gminy wiejskie gmina Świlcza zajęła:

  • 3 miejsce w kategorii gmina wiejska w wojewódzkie podkarpackim leżąca w Strefie Podmiejskiej Miasta na prawach powiatu na 14 gmin
  • 6 miejsce w kategorii gmina wiejska województwie podkarpackim na 109 gmin

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in.

  • wydatki inwestycyjne gmin,
  • ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą,
  • jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni.

Pełny ranking jest dostępny na https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki