logo trygonStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” już szósty rok wdraża Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza, realizowaną w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W latach 2016-2020 LGD zrealizowała 95% zakontraktowanego budżetu w wysokości 1 485 000,00 Euro (5 940 000,00 PLN). Wysokość budżetu w porównaniu do 2016r, kiedy to została podpisana umowa na realizację LSR, wzrosła dzięki środkom pochodzącym z bonusu oraz różnicy kursowej, które LGD pozyskała dzięki sprawnej realizacji LSR.

Środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące działania:

Zakres działania

Rodzaj działania

Kwota dofinansowania Euro (PLN)

Efekty realizacji

Podejmowanie działalności gospodarczej

konkurs

489 105, 68
(1 956 422,72)

Powstało 35 nowych podmiotów gospodarczych

Rozwijanie działalności gospodarczej

konkurs

206 647,11
(826 588,44)

5 firm działających na obszarze LGD rozwinęło swoją działalność

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

konkurs

69 993,10
(279 972,40)

Zakupiono 6 kompletów strojów
Wydano 4 publikacje

Projekt grantowy

36 010,40
(144041,60)

Odrestaurowano 2 obiekty zabytkowe
4 obiekty w trakcie realizacji

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

konkurs

596 860,71
(2 387 442,84)

Przebudowano 5,27 km dróg
1,07 km w trakcie realizacji

Promowanie obszaru objętego LSR

konkurs

39 594, 39
(158 377,56)

Wybudowano 4 obiekty infrastruktury turystycznej

Projekt grantowy

22 759,97
(91 039,88)

Zorganizowano 10 innowacyjnych imprez

Wzmocnienie kapitału społecznego

Projekt grantowy

24 028,64
(96 114,56)

Zorganizowano 11 szkoleń/warsztatów z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych

W ramach LSR na lata 2014-2020 LGD realizuje również działania związane w projektami współpracy krajowej i międzynarodowej. Projekt współpracy krajowej pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby” to projekt międzyregionalny z partnerami z województwa lubelskiego. Jest realizowany wraz z LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz LGD „Jagiellońska Przystań”. Wniosek ten został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na kwotę 1 201 569,80 PLN (300 392,45 Euro) z czego 34 000,00 PLN (8 500,00 Euro) to wkład LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.

 Z kolei projekt współpracy międzynarodowej realizowany jest z dwoma polskimi partnerami LGD „Partnerstwo 5 Gmin” i LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz partnerem zagranicznym ze Słowacji LGD MAS Dusa. Projekt pn. „Razem wspieramy obszary wiejskie” został złożony do urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Jego wartość to 242 317,00 PLN (60 579,25 Euro) z czego 74 000,000 ( 18 500,00 Euro) to wkład LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.

Ponadto w związku ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz możliwością podwyższenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” otrzymało dodatkową kwotę 439 000,00 euro ( 1 756 000,00 zł.) na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W drodze konsultacji społecznych lokalna społeczność przeznaczyła dodatkowe środki na następujące działania:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej : 180 000,00 Euro/720 000,00 PLN – co najmniej 35% dodatkowych środków
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego:15 000,00 Euro/60 000,00 PLN
  • Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych:77 000,00 Euro/308 000,00 PLN
  • Promowanie obszaru objętego LSR:142 000,00 Euro/568 000,00 PLN
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (pr. grantowy):25 000,00 Euro/100 000,00 PLN

Powyższe nabory planuje się ogłosić w czwartym kwartale 2021r.Zachęcamy mieszkańców obszaru do składania wniosków w szczególności na premie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.