Projekt Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w RzeszowieW środę, 27 października w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się uroczysty akt podpisania dwustronnej umowy między Wójtem Gminy Świlcza mgr inż. Adamem Dziedzicem a Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestrem Czopkiem w sprawie przekazania przez Gminę Świlcza nieodpłatnie 35 ha terenów gminy pod budowę dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.

Położenie terenu tuż przy granicy Rzeszowa nie jest bez znaczenia. Ceremoniał publiczny o charakterze oficjalnym, który przebiegał zgodnie z ustalonym porządkiem opartym na tradycyjnych formach grzecznościowych miał na celu dążenie do okazania szacunku osobom reprezentującym partnerstwo lub władzę zwierzchnią zainteresowanych stron.

Istota i charakter ceremoniałów opiera się na prawie i zwyczajach oraz obyczajach naszego kraju.

 „O budowie szpitala klinicznego mówiło się w gminie od 1918 r., a więc plany i zamierzenia się spełniają. Szpital - miejsce świadczenia usług medycznych, leczenia chorych i zorganizowanej opieki zdrowotnej nad chorymi, najnowszych badań klinicznych - to jedna z zasadniczych potrzeb dla mieszkańców Gminy i Rzeszowa. - Bardzo się cieszę z tego, że za chwilę umowa zostanie podpisana” - mówił we wstępnym wystąpieniu wójt Adam Dziedzic (...) placówka będzie świadczyć usługi dla wszystkich potrzebujących.

Wyraził równocześnie podziękowania organom samorządowym i mieszkańcom sołectw, zwłaszcza Rudna Wielka i Świlcza za godną szacunku postawę obywatelską i nie czynienie żadnych sprzeciwów”.

 Zabierając głos prof. dr hab. Sylwester Czopek mówił: „To dla naszego Uniwersytetu mocny, długo oczekiwany impuls rozwojowy. To również znak czasu zmian zachodzących na rynku ochrony zdrowia w Polsce. Za pośrednictwem tej inwestycji nasze naukowe plany i zamierzenia będą za kilka lat mogły być realizowane. Umowa zasługuje na miano ambitnego przedsięwzięcia realizowanego w dobie kluczowych, systemowych zmian w ochronie zdrowia nie tylko w kraju ale i na świecie. Od początku decyzję o inwestycji łączyły dwie rzeczy – potrzeby Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz oczekiwania społeczne, a także potrzeby rynku medycznego w Polsce, bo wszyscy odczuwamy brak lekarzy. W pełni ukontentowani oferujemy szeroką współpracę w rozwiązywaniu zwłaszcza od strony naukowej problemów waszej Gminy.

Liczna asysta i uczestnictwo samorządowców: pełny skład Rady Gminy z Przewodniczącym Piotrem Wanatem i P. Kanclerz UR, pracowników Urzędu Gminy, z Zastępcą Wójta Sławomirem Styką, sołtysów sołectw Gminy i przedstawicieli mediów regionalnych: TVP I, PR Rzeszów i lokalnych - nadawała ton powagi.

Przy blasku fleszów nastąpiły podpisy pod stosownymi dokumentami, wymiana uścisków dłoni, obustronne gratulacje i stosowne zbiorowe zdjęcie.

To nowa formuła organizacji krajowego rynku zdrowia. Ostatnie lata działalności samorządowej to czas intensywnych zabiegów o to, by powstanie szpitala w naszym terenie stało się rzeczywistością, dlatego niezmiernie cieszy wszystkich ta wiadomość. To najważniejsza i najbardziej potrzebna naszym mieszkańcom inwestycja. W nagłych wypadkach skróci czas dojazdu do szpitalnego oddziału ratunkowego i zminimalizuje zagrożenie, że pacjent w ciężkim stanie może umrzeć w karetce. To także krótszy czas oczekiwania na pomoc dla pacjentów. Społeczność Gminy, zapewne śledzić będzie z zainteresowaniem postęp prac przy realizacji tak niezbędnej inwestycji.

Tekst: Zofia Dziedzic.
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć: