Tancerze podczas konkursu

37. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
15 - 17 X 2021 Trzciana – Rzeszów

„Szczęśliwe kraje, gdzie pokoleń praca nie idzie w niwecz wśród gromów i burzy,
Lecz, gdzie czyn wszelki ojczyznę wzbogaca. I gdzie myśl każda ich tryumfom służy.”
A. Asnyk

W WDK w Rzeszowie 17 X br. zakończył się trwający 3 dni 37. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego - Koncertem Galowym.

W sobotę na sali widowiskowej GCKSiR Gminy Świlcza z/s w Trzcianie od wczesnych godzin rannych odbywały się radosne, rozśpiewane i roztańczone przeglądy konkursowe. Widzów raczono tańcem, śpiewem, muzyką, strojem, żartami, i gwarą ludową a nade wszystko radością, zabawą, sercem i... odrobiną rywalizacji pomieszanej z twórczą tremą.

„Kultura ludowa – hasło podaję za Izabelą Bukrabą-Rylską, to ogół wytworów, wartości i znaczeń, wypracowanych lub choćby tylko używanych w ramach społeczności wiejskich. Głównym celem Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego folkloru, a w szczególności tańca ludowego oraz całości kontekstu obrzędowego i obyczajowego nierozerwalnie z nim związanego. Konkurs niezmiennie od 1984 r. gromadzi miłośników folkloru, głównie tancerzy, lecz także muzykantów i śpiewaków, którzy prezentują rodzime formy taneczne charakterystyczne dla regionu. Witajcie kochani, bo my WAS tutaj Radzi!" – mówił m.in.

Przemawiał również dyr. WDK w Rzeszowie Damian Drąg. 37 edycja OKTTL - to swoista rewia kultury ludowej. Zgromadziła 21 zespołów z 5 województw kraju. Konkurs od wielu lat wspiera finansowo Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, WDK i Gmina Świlcza. Dziękujemy szczerze i z zapewnieniem oraz świadomością, że „Współczesność i nowoczesność powinny wyrastać z tradycji i stanowić inspirację nie tylko dla muzyki i tańca ale i dla literatury oraz różnych dziedzin sztuk pięknych". Dyr. Drąg przedstawił również prowadzących „zapowiadaczy” całości imprezy: Stanisława Jaskułkę, górala, artystę ludowego, gawędziarza, z zawodu - aktora - wspaniale pełniącego swą u nas - premierową - funkcję i Klaudię Paśko pracownika WDK. Powitał i przedstawił skład Komisji Konkursowej.

W tym kontekście nieco wspomnień i dużo serdeczności przekazać wypada długoletniemu, niezastąpionemu gospodarzowi sceny konkursowej w Trzcianie i WDK - instr. i kier. Czesławowi Drągowi. To znawca i miłośnik folkloru, zwłaszcza rzeszowskiego, merytoryczny konferansjer bez „wpadek i niedopatrzeń". Życzymy MU szybkiego powrotu do zdrowia.

Przeglądy konkursowe rozpoczęły 3 folklorystyczne grupy dziecięce.

Chętnych było o wiele więcej. Przepraszamy, ramy czasowe, lokalowe, programowe i epidemiologiczne ograniczały możliwości organizatorów. Zaprezentowane zabawy dziecięce wyliczanki do nich, piosenki, zawołania, gwara, ubiór/na bosaka, lniane sukienczyny i porcięta, chusteczki na głowie/to żywa – już - historia polskiej wsi. Brawom i wzruszeniom nie było końca.

Wszystkie zespoły włożyły bardzo dużo pracy, przygotowując występy artystyczne do konkursu.
W programie znalazły się tańce ludowe stanowiące wielkie bogactwo kultury narodowej, z różnych regionów i w różnym czasie powstawania. Zawierały one ogromny ładunek różnorodnych uczuć uwodzenia, zazdrości zabawy, złości, ale i tzw. wyższych dumę z polskości, patriotyzm narodowy.

W tego rodzaju konkursie zawsze fenomenem bywają występy seniorów: tancerek i tancerzy starszego pokolenia Ich układy choreograficzne i figury taneczne nawet poszczególne kroki zawierają czystą swojskość, folklor - przykuwający wzrok. Komisja Konkursowa ocenić musiała także 20 par tanecznych.

Uczestnicy 37. OKTTL 2021

 1. Małopolskie
  • Dziecięcy Zespół „Mali Lipniczaniez Lipnicy Wielkiej
  • Dziecięcy zespół „ Mali Słopniczanie” ze Słopnicy
  • Zespół „Echo Jaworza” z Ptaszkowa
  • Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” z Żabna
  • Zespół Regionalny „Zbyrcok” z Juszczyna
  • Zespół „Limianowanie” im. L. Mordawskiego z Limanowej
  • Zespół Regionalny „Mystkowianie” z Mystkowa
  • Zespół Regionalny „Zielony Jawor” z Krempy
  • Zespół „Mszalniczanie” z Kamionki Wielkiej
  • Zespół Regionalny „Przyszowianie” z Przyszowa
  • i 11 Par Tanecznych
 2. Podkarpackie
  • Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” z Głogowa Młp.
  • Grupa Obrzędowa „Rochy” z Sędziszowa Młp.
  • Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie” z Trzciany
  • Zespół Pieśni i Tańca” Kłosowianie” ze Strzyżowa
  • Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej
  • Zespół Regionalny „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego.
  • i 3 Pary Taneczne
 3. Śląskie
  • Zespół Regionalny „Wisła Plus” z Wisły
  • i 2 Pary Taneczne
 4. Świętokrzyskie
  • Zespół Pieśni i Tańca „Godziembianie” z Pawłowa
  • Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” z Piekoszowa
  • i 4 Pary Taneczne
 5. Wielkopolskie
  • Dziecięcy Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukowca Górnego
  • Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukowca Górnego.

Ogółem występujących – ok. 600 osób.

37 OKTTL przeszedł do historii. Każdy z nas jest wpisany w wielką i małą historię. Stanie się ona bliższa, jeśli zaczniemy ją poznawać od własnej rodziny i własnego regionu. Każdy ma swój ślad w narodowej kulturze, dobrze jest go odnaleźć. Pielęgnujmy to co piękne, to co nasze, bo wielkość dużych rzeczy powstaje z małych, dlatego tak ważne jest, aby nie zatracić własnej tożsamości. Konkurs w którym uczestniczyliśmy, pokazał bogactwo kulturowe folkloru naszego kraju. I choć różnią nas gwara, tańce, śpiew i muzyka to łączy nas jedno miłość do tradycji.

Jednocząca się Europa wyzwala również zainteresowanie własnymi rodowodami i niepowtarzalną rodzimą kulturą. Niewątpliwym przykładem tego zainteresowania jest swoisty renesans muzyki i tańca ludowego, którego Konkurs był dowodem.

Ale... Czy istnieje dziś kultura ludowa?

Jedni powiedzą: Uważam, że teraz ludzi to nie obchodzi. Młodzi wyjeżdżają do miasta studiują. Wieś i kultura ludowa ich nie obchodzi.

Inni zaprzeczą mówiąc, że występuje ona w formie inscenizacji, jarmarków ludowych, konkursów, festiwali. Różnego rodzaju obrzędy są pokazywane przez zespoły folklorystyczne i ludowe podczas festiwali i występów. Często dzieci w szkołach przygotowują inscenizacje obrzędów. Kultura ludowa istnieje także w innej formie. Jest ciągle żywa, bo kultywowana przez starsze, pamiętające ją ze swojej młodości, pokolenia. Przejawem jest też to, że trwa ona (kultura)w pamięci starszych pokoleń.

Kultura ludowa – hasło podaję za Izabelą Bukrabą-Rylską, to ogół wytworów, wartości i znaczeń, wypracowanych lub choćby tylko używanych w ramach społeczności wiejskich, a w nich ludzie. Jacy?

Człowiek pracujący rękoma – to robotnik.
Człowiek pracujący rękoma i umysłem – to rzemieślnik.
Człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem – to artysta !!
... bo taniec, muzyka, śpiew zmywa z wykonawców, słuchaczy czy widzów pył codzienności, codziennego życia.

Kultura nie może istnieć bez religii

Zawsze, gdy tworzysz wokół siebie piękno, odnawiasz swoją duszę.
Alice Walke

Tradycyjnie już każdy OKTTL ma swój mały – wielki epizod religijny.

W niedzielę rano przed Koncertem Galowym w Rzeszowie trzciańska świątynia parafialna na zaproszenie proboszcza Parafii p. wez. Św. Wawrzyńca oraz dyrektora GCKSiR rozbrzmiewa śpiewem i muzyką kapel ludowych. Przybywają w swych regionalnych strojach paradnych chętni członkowie zespołów, by śpiewem, muzyką i modlitwą wyrazić wdzięczność Bogu i Matce Bożej za zdrowie talent, sukcesy i osiągnięcia.

Z pokorą i zadowoleniem w tym roku przybył cały zespół „Zbyrcok” /dzwonek/ z Juszczyna pow. Sucha Beskidzka. Działa od 2008 r. aby w podzięce ofiarować podczas Mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz dr Janusz Winiarski to, co trudem swej pracy osiągnęli – wysoki poziom artystyczny i autentyczność nieskażoną żadną modą.

Po krótkim ale treściwym, opartym na Ewangelii wg św. Marka kazaniu ks. Wikariusza wybrzmiały słowa Członków Zespołu Regionalnego: pieśni, muzyka kapeli i bicie serc oraz łzy wzruszenia u słuchaczy i uczestników Mszy św.

Przyjmij to od nas o Boże, jako wotum wdzięczności za Twą opiekę nad nami.
Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa,
Tak mawiali starzy,
Kiedy wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się darzy.

Idziesz w drogę, chociaż blisko,
Z Bogiem wychodź z progu,
A gdy wrócisz z niej szczęśliwie,
To podziękuj Bogu.

Każdy z Uczestników 37 OKTTL wzbudzał nasz podziw i udowodniał, że uczestnicząc w nim tworzy bogatą historię swojego i naszego regionu, kraju, Europy. Pełni entuzjazmu i uznania dla laureatów poprzednich edycji zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Gwarantujemy, że znów dotkniecie kultury ludowej, historii, i przekonania, że to, co w życiu najważniejsze - dotyczy naszej codzienności.


Ogłoszenie wyników rywalizacji konkursowych i Koncert Galowy

Wielce Szanowna Komisja Konkursowa miała „pełne ręce roboty”! Dziękujemy za trudną i rzetelną pracę. Zawiązały się: zapewne - koleżeństwo sympatia, niekiedy, przyjaźnie i jakoś trudno przyjąć do wiadomości, że nie będziemy się wkrótce widzieć.

Pełny tekst protokołu przedstawiła z merytorycznym i serdecznym komentarzem p. Przewodnicząca.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
37. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRADYCYJNEGO TAŃCA LUDOWEGO
WDK RZESZÓW, 16-17 października 2021 r.

Jury w składzie:

 • dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel - etnograf, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przewodnicząca jury
 • dr Jadwiga Bär – pedagog, instruktor - choreograf ZPiT UR „Resovia Saltans”
 • Jolanta Danak Gajda - etnomuzykolog
 • Lidia Czechowska - choreograf

po obejrzeniu 21 grup tanecznych w tym trzech grup dziecięcych oraz 20 par tanecznych z 5 województw (małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i śląskiego) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii grup tanecznych:

 1. Wyróżnienie w wysokości 1000 zł płatne ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Mszalniczanie z Kamionki Wlk., woj. małopolskie
   
 2. Równorzędne wyróżnienie w wysokości 1000 zł płatne ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna woj. małopolskie

 3. Równorzędne wyróżnienie w wysokości 1000 zł płatne ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Pieśni i Tańca Kłosowianie ze Strzyżowa woj. podkarpackie

 4. Równorzędne wyróżnienie 1000 zł płatne ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Limanowianie z Limanowej woj. małopolskie

 5. Trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej otrzymuje:
  Zespół Pieśni i Tańca Godziembianie z Pawłowa woj. świętokrzyskie
   
 6. Równorzędną trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej otrzymuje:
  Zespół Pieśni i Tańca Pułanie z Trzciany woj. podkarpackie
   
 7. Równorzędną trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymuje:
  Zespół Regionalny Nowe Lotko z Bukówca Górnego woj. wielkopolskie
   
 8. Drugą nagrodę w wysokości 2 500 zł ufundowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej otrzymuje:
  Grupa Obrzędowa Rochy z Sędziszowa Młp. woj. podkarpackie
   
 9. Równorzędną drugą nagrodę w wysokości 2 500 zł ufundowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej otrzymuje:
  Zespół Regionalny Przyszowianie z Przyszowej woj. małopolskie
   
 10. Pierwszą nagrodę w wysokości 3 000 zł płatną ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Regionalny Zielony Jawor z Krempach z woj. małopolskiego
   
 11. Równorzędną pierwszą nagrodę w wysokości 3 000 zł płatną ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje:
  Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa woj. małopolskie
   
 12. Nagrodę Grand Prix w wysokości 4 000 zł płatną ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymuje: Zespół Folklorystyczny Otfinowianie z Żabna woj. małopolskie

W kategorii par tanecznych:

 1. Wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Bogusława i Dariusz Stelmaszczyk Zespołu Wierna Rzeka z Piekoszowa, woj. świętokrzyskie
   
 2. Równorzędne wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Karolina Smaga i Dominik Raczek z Zespołu Limanowianie z Limanowej woj. małopolskie
   
 3. Równorzędne wyróżnienie w 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Dorota Michałek i Eugeniusz Olszowy z Zespołu Górniacy z Kolbuszowej woj. podkarpackie
   
 4. Równorzędne wyróżnienie w 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Joanna Sondej i Artur Szlachetka z Zespołu Górniacy z Kolbuszowej, woj. podkarpackie
   
 5. Równorzędne wyróżnienie w 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Zofia Chrabąszcz i Tadeusz Smolarczyk z Zespołu Wierna Rzeka z Piekoszowa, woj. świętokrzyskie

 6. Równorzędne wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Marzena i Jacek Głowaccy z Zespołu Mystkowianie z Mystkowa woj. małopolskie
   
 7. Trzecią nagrodę w wysokości 600 zł ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Aleksandra Rysiewicz i Mateusz Królak z Zespołu Echo Jaworza z Ptaszkowej woj. małopolskie
   
 8. Równorzędną trzecią nagrodę w wysokości 600 zł ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Maria Łakomiec i Zdzisław Wieczorek z Zespołu Leśnianie woj. świętokrzyskie
   
 9. Drugą nagrodę w wysokości 800 zł ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymali:
  Bogumiła i Jan Lorek z Zespołu Przyszowianie z Przyszowej, woj. małopolskie
   
 10. Pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za całokształt działalności z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej otrzymali:
  Danuta Marszałek i Czesław Majewski z Zespołu Mszalniczanie z Kamionki Wlk., woj. małopolskie

W Kategorii „Taneczne zabawy dziecięce”:

ufundowano nagrody Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dla:

 • Dziecięcego Zespołu Regionalnego Nowe Lotko z Bukówca Górnego woj. wielkopolskie
 • Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Słopniczanie ze Słopnicy woj. małopolskie
 • Grupy Dziecięcej „Małolipnicanie” z Lipnicy Małej, woj. małopolskie

Członkowie Komisji pragną z radością podkreślić coraz wyższy poziom prezentowanych programów tańców ukazujących specyfikę kulturową poszczególnych regionów. Na uwagę zasługują zwłaszcza te prezentacje form tanecznych, które osadzone zostały w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Cieszy nas liczny udział grup i par tanecznych z niemal z całego kraju a także coraz większe zainteresowanie tradycjami tanecznymi wśród dzieci
i młodzieży. Gratulujemy serdecznie instruktorom zespołów dziecięcych za przygotowanie interesujących programów dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci.

Komisja artystyczna docenia ogromny wysiłek i zaangażowanie wielu osób i instytucji w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie 37. Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z s. w Trzcianie, a także wolontariuszom, członkom i sympatykom Zespołu Pułanie za wielką gościnność
i wspaniałą atmosferę w czasie trwania Konkursu. Wyrażamy także wdzięczność prowadzącym Konkurs.

Podkreśla się iż idea konkursu nawiązuje do Zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej grup regionalnych stanowi główne przesłanie spotkań konkursowych. Przy tej okazji wykonawcy i odbiorcy konfrontują wartości własnego dziedzictwa w różnorodnym kontekście kulturowym. Festiwal spełnia ważną rolę edukacyjną i promującą kulturę regionów Polski.

Jury kieruje podziękowania pod adresem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi za przyznanie środków finansowych na realizację imprezy, która ma ogromne znaczenie dla pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego w skali kraju i regionu.

Jury


Podziękowania za sponsoring składał dyr. GCKSiR Adam Majka.

Dobrym przykładem kooperacji jest długoletnia współpraca Gminy Świlcza, a zwłaszcza, obecnie, wójta Adama Dziedzica z WDK w Rzeszowie z jego dyrektorem Damianem Drągiem i jego Kierownictwem oraz GCKSiR kierowanym przez dyr. Adama Majkę. Nie tylko co roku zwiększają się nakłady finansowe przeznaczone na kulturę, co procentuje ilością osób działających w ruchu amatorskim, ale również wspieramy działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów oraz bieżącej pracy. Dziękujemy.!

Serdeczne podziękowania składamy także przedsiębiorcom, instytucjom, organizacjom wiejskim oraz ludziom dobrej woli za coroczne wsparcia finansowe i rzeczowe działalności GCKSiR Gminy Świlcza z s. w Trzcianie - sponsorom naszego Ośrodka, bez których ciężko byłoby nam funkcjonować na bieżąco. Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie naszą działalności. Efektem tej współpracy jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.. To jest najlepsza promocja regionu.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Państwa firm, ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia prestiżu społecznego w gminie.

Działalność kulturalna, jako jedna z dróg rozwoju artystycznego młodych ludzi, wymaga znacznych nakładów finansowych, ale przyczynia się przede wszystkim, do odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego i kształtowania właściwych postaw społecznych ludzi młodych.

Serdeczne szczere podziękowanianależą się osobom, które przez cały dzień „konkursowy” bezinteresownie pomagały przy OKTYL-u.

 • Członkom Grupy Obrzędowej Imieniem Józefa i Marii Dziedzic za wydanie ponad 600 obiadów oraz Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Świlczy za ich przygotowanie.
 • Członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Pułanie” za koordynację przebiegu Konkursu opiekę nad grupami, oraz przestrzeganie zaleceń cowidowych.
 • Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnej Wielkiej za przygotowanie posiłku /kolacji/ dla jury, obsługi wolontariatu /ponad 70 osób/.
 • Zespołowi Regionalnemu ZBYRCOK za uświetnienie liturgii mszy św. w Kościele Parafialnym w Trzcianie. To była wspaniała Uczta Duchowa i ... Artystyczna.
 • Szczególne podziękowania składam Pracownikom GCKSiR za organizację przedsięwzięcia.

Podsumowanie. W Koncercie Galowym wystąpiło 6 zespołów. Szkoda, że nasze władze samorządowe, zwłaszcza Miasta Rzeszowa w tym roku nie znalazły możliwości uczestnictwa w święcie kultury ludowej.

Kultura ludowa trwa, bo w przekonaniu rdzennych mieszkańców naszych wsi dotyczy kultury przodków, odzwierciedla się w lokalnych tradycjach, a przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży należy do obowiązków starszych. Dzięki aktywnej działalności organizacyjnej i artystycznej związanej z tradycjami regionu działalność kulturalna organów samorządowych i instytucji do tego zorganizowanych przyczynia się do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kultura, wszakże, nie polega na mówieniu o kulturze – ale na jej tworzeniu, a Konkurs jest najlepszym tego dowodem. Gratulujemy jeszcze raz Zwycięzcom!

Do zobaczenia za rok! Zapraszamy!

Tekst. Zofia Dziedzic.
Foto – Wojewódzki Dom Kultury 


Zapraszamy do galerii zdjęć: