Podziękowanie

Szkoła Podstawowa im św. Jana Kantego w Świlczy jest placówką, w której wiele oczekiwań uczniów, rodziców oraz innych podmiotów szkolnych, jest spełnianych. Nie da się budować dobrej, nowoczesnej szkoły bez zaufania i wsparcia lokalnego środowiska. Efektywna komunikacja, współpraca z rodzicami, środowiskiem leżą u podstaw sukcesów edukacyjnych.

Szanowni Państwo, dyrektor może być dobrym organizatorem, może świetnie kierować i zarządzać placówką oświatową i to są jego atuty! Ale bez wsparcia ze strony Organu Prowadzącego niewiele jest w stanie wykonać, osiągnąć...

Jest wśród nas osoba, która ma ogromny wpływ na pracę, zarządzanie i sukces każdego dyrektora, osoba, która zasługuje na ogromne podziękowania, na wyróżnienie, osoba która czasu nie żałuje, jest zaangażowana i widzi potrzeby ciągłego rozwoju szkół, dzieci, młodzieży, organizacji szkolnych i po prostu chce!!! Tak po ludzku - chce!!! Jest osobą rzetelną, prawą, która od siebie wymaga więcej niż od innych, ma wiele pasji, zainteresowań. Lubi dobrą książkę, kocha muzykę i ma wiele marzeń! Tą osobą jest Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic.

Sukcesy i innowacyjność placówek oświatowych na terenie gminy Świlcza to wynik Jego bardzo dobrej współpracy ze szkołami, rodzicami, środowiskiem lokalnym. Wójt Gminy Świlcza dostrzega potrzeby współczesnej szkoły i przekazuje duże nakłady finansowe na rozwój dzieci i młodzieży, tworzy klasopracownie biologiczne, informatyczne, fizyczno– chemiczne, geograficzne, organizuje czas wolny, dba o rozwój uczniów na każdej płaszczyźnie, wspomaga nas w wielu obszarach edukacyjnych.

Dzisiaj bardzo serdecznie pragnę podziękować Wójtowi Gminy Świlcza.

Dyrektor Szkoły w Świlczy Grzegorz Patruś 


Zapraszamy do galerii: