„Nauczyciel ... to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,
bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,
co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?” /Diana Beisser/

14 października„Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!
 
W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Świlcza składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty za starania, które wkładacie, Państwo, w wychowanie i edukację młodego pokolenia w naszej gminie. Dziękuję za codzienne, niezwykle trudne i pracochłonne zabiegi pomnażania wiedzy własnej, przekazywania jej i kształtowania charakterów uczniów. Kieruję do Państwa najserdeczniejsze życzenia.

Składam podziękowania obecnym i byłym pedagogom za trud i zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń. Wyrażam głęboką wdzięczność za inspirowanie młodych ludzi do twórczego działania oraz kształtowanie otwartych postaw na otaczający nas świat. Wyrażając podziw dla Waszej postawy wobec wymagań, jakim Państwo musicie sprostać, jeszcze raz życzę sukcesów w realizacji celów zawodowych, a także radości i wielu osiągnięć w życiu osobistym.

Życzę Państwu, aby wykonywanie tego pięknego zawodu dostarczało satysfakcji i społecznego uznania. Niech Państwa wiedza i pasja spotykają się z szacunkiem uczniów, a podejmowany trud będzie źródłem satysfakcji. Wyrażając podziw dla Waszej postawy wobec wymagań, jakim Państwo musicie sprostać, jeszcze raz życzę sukcesów w realizacji celów zawodowych, a także radości i wielu osiągnięć w życiu osobistym.
Życzę, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy była źródłem satysfakcji i poczucia spełnienia, mimo że przychodzi ją wykonywać w trudnych dla kraju i systemu oświaty czasach. Pracownikom administracji dziękuję za stwarzanie dobrych warunków do efektywnej działalności szkół.
 Życzę osiągnięć - tych doraźnych, ale także sukcesów wyjątkowych, które po latach przynoszą poczucie sensu działania, wszak Wasi uczniowie są przyszłością naszej gminy i kraju. Na koniec przypomnę tylko słowa J. Korczaka o roli szkoły, którą Wy z Uczniami tworzycie.

„Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła [...]
– ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka,
piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w życiu zabagnionego”. / J. Korczak/

Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza