Uczestnicy konkursuCo roku, w niedzielę poprzedzającą 16 października, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. W tym roku przypadał na niedzielę – 10 października, choć jego obchody rozciągnięte będą na cały miesiąc. Spotkanie okazjonalne odbyło się w tym dniu w Mrowli gmina Świlcza. Jego Ekscelencja ks. bp. Jan Wątroba, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic – to patronat honorowy i rzeczowy Konkursu.

Hasło tegorocznego XXI – brzmi „Nie lękajcie się”.

Uroczystość zaczynała się jak zwykle od uroczystej Mszy św. Homilię tematyczną wygłosił proboszcz parafii, dekanalny duszpasterz nauczycieli Ryszard Tokarz, a skupił się głównie na słowach św. Augustyna: „Ten kto śpiewa, dwa razy się modli”.

Właśnie te słowa znalazły swoje odzwierciedlenie w koncercie. Maryjny, chóralny i różańcowy październik był jego oprawą.

W tutejszej świątyni wśród wiernych, uczestników Przeglądu i ich rodzin zasiedli w kościelnych ławy przedstawiciele Kościoła, organizatorów i władz samorządowych: wójt Adam Dziedzic z małżonką Renatą oraz zastępca wójta Sławomir Styka z małżonką Jadwigą i dziećmi. Obecni byli przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego: Tomasz Wojton i Tadeusz Pachorek, pracownicy GCKSiR Gminy Świlcza m.in. instruktor Karolina Salach, prowadząca sprawnie i rzeczowo całość Przeglądu oraz instr. Agnieszka Draus występująca w roli fotografa.

Świątynia pw. św. Łukasza Ewangelisty w stylu neoromańskim z cegły z wysoką charakterystyczną wieżą jest najstarszą z kościołów w gminie. Datowana na lata ok. 1364-1373 jest przepięknie utrzymana: odnowiona – zachowany został styl architektoniczny. Lśni blaskiem czystością, gustem dekoracji i urokiem staropolszczyzny. To prawdziwa perełka, zabytek gminy. Obejście kościoła w obrębie którego znajduje się 4 stylowe kapliczki murowane, również odnowione – świadczy dobrze o gospodarzach i użytkownikach obiektów.

Ten kto śpiewa – smutki swe rozwiewa

– To już 10 lat minęło, jak nasze chóry mieszane gminy działające obecnie pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji gminy Świlcza zs. w Trzcianie śpiewają, by tym rodzajem modlitwy radować się – mówiła instr. Agnieszka Draus. W br. występowały dziecięce chóry parafialno-szkolne.

Każdy młody członek chóru, który podjął się obowiązku uczestniczenia w mozolnych próbach śpiewu, poświęca ten skromny swój „kawałek życia”, by Bogu miła była modlitwa śpiewaniem.

A Przegląd zaczął się pierwszy raz – w maju 2011 r., gdy ówczesny, dopiero tam 2 lata pracujący ks. proboszcz parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, Ryszard Tokarz swoją inicjatywą zainteresował innych, którzy zobowiązali się znaleźć chętnych do utworzenia Przeglądu Pieśni Maryjnych pt. „Matuchnie Pieśń Niesiemy”.

Ks. Proboszcz aktywnie uczestniczy w życiu duchowym, religijnym, kulturalnym, społecznym, samorządowym.

– Celem Przeglądu Pieśni Maryjnych jest przypomnienie i poznanie najpiękniejszych polskich pieśni maryjnych, promocja chórów i solistów naszej gminy, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego – mówił m.in. w homilii ks. Proboszcz.

GościeZgłosiło się ok. 80 wykonawców (w tym 3 solistów, 2 duety) i 4 zespoły z różnych sołectw. Uczestnikami tegorocznej edycji byli:

  1. Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli – przygotowanie Jadwiga Wojnar-Górska,
  2. Schola Błędowskie Aniołki – przygotowanie Monika Wróbel, Monika Paśko,
  3. Schola Parafialna z Mrowli – przygotowanie Joanna Dworak,
  4. Uczniowie SP w Mrowli – przygotowanie ks. Ryszard Tokarz.

Chóry skupiają utalentowane muzycznie dzieci oraz młodzież. Członkowie tego chóru wykonując pieśni, poruszyli serca wszystkich słuchaczy. W kościelnych murach zostały wyśpiewane piękne pieśni sakralne.

Cały trud przygotowań do występu zaowocował chóralnym brzmieniem, a wyjątkowe głosy artystów, np. duetu dziewczynek „Zapada zmrok” sprawiły, że modlitwa muzyczna zapadła głęboko w pamięci słuchaczy. Dzieci parafii błędowskiej akompaniowały sobie instrumentami perkusyjnymi.

Tradycją przeglądu stało się, iż na zakończenie wyśpiewały chóry i słuchacze „Barkę”, słynną ulubioną pieśń św. Jana Pawła II – papieża Polaka. Podczas występu widownia, na której zasiadali przede wszystkim uczestnicy przeglądu i ich rodziny, włączyła się we wspólne śpiewanie, a na koniec nagrodziła zespoły gromkimi oklaskami. Dzieci zaś – chórzyści – otrzymali od Proboszcza Parafii i Wójta Gminy oraz Starostwa Powiatowego wspaniałe upominki, książki i słodycze.

Dziękując wszystkim chórom za udział, współorganizatorom – za trud i wysiłek włożony w przygotowanie tego wydarzenia – prowadząca podziękowała wszystkim za czynny i bierny udział. – Liczymy, że również w następnym roku, w tym pięknym kościele ponownie spotkamy zaprzyjaźnione chóry – powiedziała.

Uczestnicy konkursu - zdjęcie grupowePodsumowując, można stwierdzić...

Na scenie prezentowały się dzieci w wieku szkolnym. Muzyka jest dla dzieci bardzo ważna, jest formą terapii, dzięki której rozwijają się i świetnie bawią. Występy pokazują zaś, jak wiele dzieci się nauczyły, mimo krótkiego czasu pracy w br. roku szkolnym. Chcemy w ten sposób pokazać rodzicom, że one dużo potrafią, potrzebują tylko czasu i trudu. Próby są dobrym pretekstem do rozwijania umiejętności interpersonalnych komunikacji i współpracy w grupie, rozwiązywania problemów.

W Przeglądzie ważne są nie tylko występy, ale też wspólne spędzanie czasu i nawiązywanie nowych znajomości. To także okazja do wymiany swoich doświadczeń, poglądów i uwag, ale też okazja do podejrzenia pomysłów innych.

Życzliwość Proboszcza Parafii w Mrowli, Wójta Gminy Świlcza i Starosty Rzeszowskiego potwierdzają znaczenie tej imprezy dla lokalnej społeczności.

Tekst: Zofia Dziedzic
Fot. Agnieszka Draus


Zapraszamy do galerii: