Przebudowa drogi w ŚwilczyTrwają prace w ramach „Przebudowy drogi gminnej Nr 108763R w km 0+362 – km 0+822 w miejscowości Świlcza”.

Inwestycja zakłada wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem drogi na długości 460 m. Po wykonaniu mieszkańcy będą mogli korzystać z drogi w bezpieczny sposób, a pełnowymiarowa szerokość drogi umożliwi swobodne mijanie się pojazdów.

Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.

Przygotowanie inwestycji odbyło się przy udziale lokalnych Radnych Gminy Świlcza: Tomasza Białego oraz Tomasza Gazdy.


Przebudowa drogi w Bratkowicach„Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1381R w miejscowości Bratkowice” rozpoczęta!

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodnika o długości 520 m oraz przebudowę drogi polegającą na jej poszerzeniu wraz z wykonaniem nowych warstw asfaltowych na długości 626 m.

Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Realizacja inwestycji mogła dojść do skutku dzięki wsparciu oraz działaniom lokalnych Radnych Gminy Świlcza: Barbary Budy, Andrzeja Kozdęby oraz Mieczysława Leji.