W dniu 11 września 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świlczy.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świlczy oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Trzcianie za pomoc w organizacji uroczystości.


Zapraszamy do galerii: