Uczniowie ze sztandarem szkolnymW dniu 1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach odbyła się Gminna Inauguracja Roku 2021/22, która była połączona z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i władz samorządowych, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, którą ks. proboszcz odprawił w intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia zgromadzili się przed budynkiem szkoły.

Pani Dyrektor Joanna Różańska serdePani Dyrektor Joanna Różańska wita zaproszonych gościcznie powitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników a w szczególności najmłodsze dzieci, które po raz pierwszy miały przekroczyć progi naszej szkoły.

Po krótkim przemówieniu, Dyrektor szkoły wraz z zastępcą wójta Panem Sławomirem Styką dokonali uroczystego otwarcia nowego oddziału przedszkolnego, przecinając symboliczną wstęgę.

Następnie, zaproszeni goście, wraz z uczniami klasy pierwszej i ich rodzicami, udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie połączone z pasowaniem na ucznia. Na początku głos zabrał zastępca wójta Pan Sławomir Styka oraz zostały odczytane listy od Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Pani Małgorzaty Rauch i przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - Pani Bogusławy Budy.

Pasowanie na uczniaPo oficjalnej części, uczestnicy uroczystości obejrzeli montaż słowno – muzyczny o Patronie naszej szkoły: Kardynale Stefanie Wyszyńskim, wykonany przez uczniów klasy 5 i 8. Następnie, uczniowie klasy 3. wierszykami i piosenką powitali nowe koleżanki i kolegów z klasy pierwszej. Po występach, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym dokonano pasowania na ucznia. Na pamiątkę uroczystości, a także, aby umilić pierwszakom początek nauki w szkole, wszyscy przyjęci w grono uczniów otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Diana Grandys


Zapraszamy do galerii:

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022
Previous Next Play Pause