Las

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy nawiązał współpracę z Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów Młp. Panem Piotrem Brewczyńskim.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła przystąpi do realizacji Programu działań ekologicznych, w ramach którego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice będą aktywnie uczestniczyć w poznawaniu przyrody, obcować z naturą, aktywnie spędzać czas wolny. Wspólnie podejmowane działania uformują właściwe nawyki i postawy oraz zwrócą uwagę na ważny problem ochrony środowiska.

W ramach współpracy w szkole odbędą się prelekcje, pogadanki pod hasłem czyj to liść? – klucz do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych. Uczniowie poznają w zarysie dział botaniki jakim jest Dendrologia, dowiedzą się na czym polega praca leśników, poznają gatunki roślin drzewiastych i jak w ogromnej mierze drzewa są źródłem tlenu i środowiskiem życia wielu organizmów.

Szkoła otrzyma również w okresie wiosennym sadzonki krzewów i drzew gdzie wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami odbędzie się akcja - pracujemy dla lasu, chronimy leśną przyrodę!

Grzegorz Patruś
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 


Zapraszamy do galerii: