Dziewczynka z chłopcem trzymają makulaturęDyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy w ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Ekologicznego zgłosił placówkę do konkursu zbioru makulatury i butelki PET dla Szkół Podstawowych na terenie Gminy Świlcza prowadzonych przez Gminę Świlcza .Organizatorem Konkursu zbiórki makulatury i butelki PET jest P.H.P.U ZAGRODA SP. Z O.O. z siedzibą w Strzyżowie. Konkurs skierowany jest dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza. Zbiórka surowców prowadzona będzie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

Wszystkich sympatyków szkoły prosimy o wsparcie w zbiórce . Kryteriami oceny wyników konkursu jest największa ilość (wagowo) zebranej makulatury oraz butelki PET przez placówkę.

Trzy placówki, w których zostanie zebrana największa ilość makulatury i butelki PET otrzymują nagrody pieniężne po 2000 zł.

Makulaturę oraz butelki można dostarczać do szkoły i pozostawiać przy wejściu od strony hali widowiskowo-sportowej. Za każdy kilogram - DZIĘKUJEMY!

Grzegorz Patruś
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy