Dwóch uczniów przy tablicySzkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy przystąpiła do IX edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Już we wrześniu weźmiemy udział w kursie - Nauczyciel jako trener kreatywności i twórczości.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szkoła w Świlczy przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo. Wśród zadań konkursowych znajdą się prace plastyczne, spotkania z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich, pedagogiem na temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu”, akcje propagujące przedsiębiorczą postawę uczniów, ekologię, zdrową żywność, zajęcia w formie wykonywania doświadczeń i eksperymentów, prezentacje multimedialne, przedstawienia, teatrzyki, szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych, akcje charytatywne.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r.