Policja bliżej obywateli!

Bezpieczeństwo, obok zdrowia, jest jedną z najwyższych wartości,
które wszyscy cenimy, których wszyscy potrzebujemy.

To już kolejny posterunek policji reaktywowany na Podkarpaciu – Policja ma być bliżej obywateli! Z uwagi na liczne interwencje na trwający od 2008 r. proces likwidacji komisariatów policji oraz postulatów o przywracanie jednostek policji – stopniowo następują pozytywne zmiany. Posterunki będą odtwarzane „tam, gdzie jest taka potrzeba i będzie obopólna współpraca Policji i Samorządów – można odczytywać na łamach np. prasy. Usilne i długoletnie starania Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica i Rady Gminy Świlcza z przewodniczącym Piotrem Wanatem oraz poparcie społeczności gminnej dało wspaniały efekt.

W poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r., w centrum wsi, na placu okalającym budynek Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza zs. w Trzcianie miało miejsce wydarzenie, które niewątpliwie zapisze się na kartach historii gminy Świlcza i sołectwa Trzciana. Mowa o uroczystości otwarcia nowej siedziby Posterunku Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Przygotowywał ją od strony logistycznej dyr. Adam Majka wraz ze swymi Pracownikami. Chwała im za to!

W tych podniosłych chwilach rangi nie tylko gminnej, ale i powiatowej oraz wojewódzkiej, wzięli udział liczni zawodowi funkcjonariusze Policji Państwowej, władze samorządowe gminy, przedstawiciele Kościoła Katolickiego, przedstawiciele mediów lokalnych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Dla społeczności gminy – otwarcie po prawie 20 latach zlikwidowanej, działającej uprzednio w Świlczy placówki policyjnej było to wydarzenie szczególne, dlatego podczas uroczystości zaszczycili wieś znamienici goście. Oprócz wójta Adama Dziedzica i swego zastępcy wicewójta Sławomira Styki oraz sekretarza Gminy Wojciecha Słowika i kierowników, a także urzędników wydziałów UG, pokaźną grupę tworzyli goście: przedstawiciele duchowieństwa, mundurowi, samorządowcy, pracownicy gminnej kultury i oświaty oraz mieszkańcy i sympatycy Gminy Świlcza. Przybyli nawet emerytowani samorządowcy, patrioci lokalni, sołtysi wiosek gminy.

Z Warszawy przybył:

 • Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka

Z Rzeszowa przyjechała większość gości mundurowych, a wśród nich:

 • Komendant Komisariatu Policji nr 2 w Rzeszowie, zwierzchnik Posterunku Policji zs. w Trzcianie podinspektor Piotr Janiec,
 • as. sztab. Janusz Pustelak – były (emerytowany) Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim,
 • nadkom. Waldemar Jędrzejewski – Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim,
 • insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • insp. Stanisław Sekuła – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • insp. Bogusław Kania – Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
 • mł. insp. Wacław Sudoł – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
 • ppłk. Krzysztof Kulczyki – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Wśród zaproszonych gości byli również:

 • Piotr Wanat – Przewodniczący Rady Gminy Świlcza.
 • Radni Gminy Świlcza: Biały Tomasz, Czech Marcin, Nowak Zbigniew, Piela Paweł, Skuba – Więcław Natalia, Szczepanik Wiesława, Trala Damian, Wojton Mariusz,
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa,
 • Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski,
 • Tadeusz Pachorek – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego,
 • Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego,
 • Sławomir Miłek – Radny Powiatu Rzeszowskiego,
 • Sołtysi z terenu gminy Świlcza,
 • dh Bogdan Cioch – Komendant Zarządu Gminnego Związku OSP w Świlczy,
 • dyr. ZST-W w Trzcianie – Janusz Jakubek,
 • em. dyr. ZSE w Rzeszowie, mieszkaniec Trzciany, radny kilku kadencji RG (dziś emeryt) Jerzy Stokłosa, i in.

Uroczyste przekazanie kluczy przez Wójta Gminy Świlcza

Na wstępie podczas ceremonii otwarcia wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic przekazał symboliczne klucze do nowego obiektu aspirantowi Mateuszowi Jaroszowi – Kierownikowi nowego Posterunku Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Wójt A. Dziedzic nie krył zadowolenia i satysfakcji z tej inwestycji. Mówił w swoim rzetelnym i konkretnym wystąpieniu m.in.: Jako reprezentant władz samorządowych i lokalnej wspólnoty, ale także jako mieszkaniec Trzciany czuję dumę i zadowolenie, bo Posterunek Policji i silna jednostka państwowej służby – to silne i bezpieczne środowiska. Dlatego jest mi niezmiernie miło przekazać dziś – symbolicznie – klucze do nowego Komisariatu Policji.

Z kolei nastąpiła krótka uroczystość religijna.

Poświęcenia budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń dokonał proboszcz parafii trzciańskiej ks. dr Janusz Winiarski w asyście honorowej ks. Kapelana Podkarpackiej Policji w Rzeszowie Marka Buchmana.

– Upraszajmy wszyscy Boże błogosławieństwo, aby ta wykonana praca była radością tych, którzy ją wykonali, a także, aby budynek ten służył tym, którzy tutaj będą pracować i którzy tutaj będą przybywać. Wychwalajmy Boga za to pożyteczne dzieło i pamiętajmy, że wsparcie duchowe jest potrzebne także mundurowym w ich codziennej trudnej pracy – mówił m.in. wręczając pamiątkowy obraz z wizerunkiem Patrona Policji – św. Michała Archanioła. Obecni w ciszy i powadze uczestniczyli w uroczystości.

Prace adaptacyjne przy budowie nowej siedziby...

...Komisariatu Policji Gminy Świlcza zs. w Trzcianie przebiegały sprawnie. Właściwie była to adaptacja opustoszałego od wielu lat już budynku usługowo-handlowego stojącego na placu przy GCKSiR. Nowa siedziba ma zapewnić komfort pracy policjantów, jak również dobre warunki dla osób potrzebujących bezpośredniego kontaktu z mundurowymi. Ma także jak najlepiej służyć lokalnej społeczności, zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny. Powstały obiekt, jest to budynek monitorowany, wyposażony w nowoczesne pomieszczenia biurowe, przyjazny pokój przesłuchań, zaplecze sanitarne. Jest to jednostka bez barier, do której swobodny dostęp będą miały także osoby niepełnosprawne Nowy obiekt publiczny ma służyć mieszkańcom gminy. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków gminy i wyniosło ok. 800 tys. zł.

Policja ma najpierw pomagać, a potem karać tego, kto przekracza prawo”

– Historia służby Policji Państwowej rozpoczęła się 24 lipca 1919 roku, gdy Sejm II Rzeczpospolitej przyjął ustawę, na mocy której powstała formacja policyjna. Od samego początku swojej działalności głównym zadaniem Policji jest służba społeczeństwu. Jednostki policji tam, gdzie to możliwe, powinny funkcjonować całą dobę. To jest służba trudna i niebezpieczna, ale szlachetna i satysfakcjonująca. Gratuluję serdecznie całej społeczności Gminy Świlcza. Trzeba zmienić wizerunek Policji w oczach opinii publicznej i przybliżyć ją do społeczeństwa – mówił na uroczystości Sekretarz Stanu M. Warchoł.

6 kwietnia 1990 roku Sejm uchwalił nową ustawę o Policji. Misją współczesnej Policji jest, tak jak dawniej, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Szczegółowe zapisy w dziesięciopunktowej ustawie toczą się zapisem – Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

– Służba w szeregach Policji – to rodzaj szczególnego obowiązku wobec społeczeństwa. Wierzę, że będzie prawdziwą, chlubą i ostoją – równą fachowej postawie funkcjonariuszek i funkcjonariuszy naszej polskiej Policji. Ufam, że nowa gminna siedziba Policji będzie jeszcze lepiej spełniała swoje zadania wobec mieszkańców gminy niż poprzednie przed laty. Poprawi się komfort pracy przedstawicieli Policji, co przełoży się na wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku w gminie – mówił kolejny mówca.

Zakończenie oficjalnych uroczystości

Wykorzystał je wójt A. Dziedzic i złożył wyrazy uznania w formie ozdobnych grawertonów, dotychczasowym przedstawicielom Posterunków Policji, pracującym dotychczas na rzecz Gminy Świlcza. Otrzymali je:

 • as. sztab. Janusz Pustelak – były (emerytowany) Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim,
 • nadkom. Waldemar Jędrzejewski – Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim,
 • insp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • insp. Stanisław Sekuła – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Gratulujemy i dziękujemy!

Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji to również czas satysfakcji i potwierdzenia wartości wspólnych wysiłków wielu osób ukierunkowanych na jeden konkretny cel: poprawę warunków pracy policjantów na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Cieszyć się wypada, że udało się go osiągnąć. Nowy Komisariat będzie pozytywnym impulsem w działaniu Policji oraz wpłynie pozytywnie na efekty codziennej pracy – pełnej poświęcenia innym ludziom.

Tradycyjne pozowanie do pamiątkowego wspólnego zdjęcia było przyjemnym zajęciem integracyjnym. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości wszyscy obecni mieli możliwość obejrzenia struktury i nowoczesnego wyposażenia obiektu. Wspólne spotkanie i posiłek w sali widowiskowej GCKSiR Gminy Świlcza zs. w Trzcianie zakończył uroczystość otwarcia.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszamy do relacji zdjęciowej: