Pracownia przyrodniacza

Logo Ministerstwa Edukacji i NaukiGmina Świlcza otrzymała środki w wysokości 71 668,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrowli.

Jest to wynikiem złożenia przez Gminę Świlcza wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2021 r. z tytułu dofinansowania w ramach zadania V- Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Nowa, w pełni profesjonalna i nowoczesna pracownia przyrodnicza będzie do dyspozycji uczniów jeszcze w 2021 r.