Napis Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ulotka CEEBOd 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jest również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Na wysłanie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (od 1 lipca 2021 r.). W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Również przy wymianie źródła ciepła na nowe taką deklaracje właściciel musi złożyć w terminie do 14 dni.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 (deklaracja dostępna jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/podmenu/1713


Do pobrania: