NagrodyW kalendarzu imprez kulturalnych Gminy Świlcza świętowanie Złotych Godów jest to wyjątkowe święto, bowiem jego trzon stanowią osoby, które mają szczególne zasługi jako wzorzec życia małżeńskiego i rodzinnego oraz społecznego. Wzorzec ten jest podstawą prawie całej ludzkości i egzystencji świata cywilizowanego.

Poprzedni – od marca – i bieżący rok są trudnymi i nauczyły nas z pokorą i odpowiedzialnością myśleć o planach na przyszłość. Nowa rzeczywistość wymusza na nas zasady, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wytyczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa, by ochronić się przed wirusem, napisały zupełnie inne scenariusze życia społecznego, rodzinnego, towarzyskiego, kulturalnego i in.

Już od kilku lat Złote Gody organizowane były przez USC Gminy Świlcza i GCKSiR Gminy Świlcza zs. w Trzcianie w sołectwie Bratkowice wspólnie z miejscowymi władzami i organizacjami społecznymi oraz Parafią Rzymskokatolicką z proboszczem ks. Józefem Książkiem na czele.

Przygotowanie techniczne, artystyczne i rozrywkowe oraz prowadzenie uroczystości od wielu lat spoczywa na barkach dyr. GCKS i R zs. w Trzcianie Adama Majki, który wywiązuje się z tej roli koncertowo! Złote Gody to piękny, okrągły jubileusz pożycia małżeńskiego, ich charakter w br. był wyjątkowo podniosły i odświętny.

Uroczystości, jak zwykle, rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, by podczas uroczystej mszy św. pary „nowożeńców”, które w zgodnym stadle małżeńskim przeżyły 50 i więcej lat mogły odnowić słowa przysięgi małżeńskiej, a potem odbywało się „wesele” i wręczenie odznaczeń od Prezydenta RP.

Oprócz zacnych Jubilatów w świętowaniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Świlcza, na czele z wójtem, Adamem Dziedzicem i jego małżonką Renatą, Obecni dyli także: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat, Zastępca Wójta Sławomir Styka z Małżonką przew. Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton, radni RG: Barbara Buda, Marcin Czech, Mieczysław Leja, Wiesława Szczepanik i in., niektórzy sołtysi wsi gminy oraz najbliżsi członkowie rodzin Jubilatów. Sporą grupę stanowili pracownicy UG, którzy pomagali w sprawnym przebiegu uroczystości. Byli to: sekretarz UG Wojciech Słowik, pracownicy administracyjni: Wioletta Bajek i Monika Piątek i in.

O sile miłości i istocie małżeństwa

Msza święta odprawiana była w bardzo podniosłej atmosferze, a słowa księdza Proboszcza o sile miłości i istocie małżeństwa na pewno na długo utkwią w sercach i pamięci uczestników Jubileuszu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatów, celebrowaną przez ks. proboszcza Józefa Książka, w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bratkowicach.

Ołtarz w kościeleNa wstępie Kapłan zwrócił się do wiernych z następującymi słowami:

– Jest to szczególna niedziela dla naszej wspólnoty parafialnej. Gościmy dziś w naszym kościele Jubilatów z Gminy Świlcza, którzy dziękują Bogu za 50 lat pożycia małżeńskiego. Podziękował władzom gminnym za organizację jubileuszu oraz świętowanie wyjątkowego wydarzenia, które jest symbolem wzajemnej wierności i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili przyrzeczenie małżeńskie, a na zakończenie otrzymali błogosławieństwo: – Niech miłosierny Bóg nadal Wam błogosławi i Was strzeże, abyście mogli nadal żyć razem w miłości i wierności na chwałę Bogu Wszechmogącemu.

Homilię okolicznościową wygłosił ks. wikariusz Rafał Majerski podkreślając znaczenie trwałości małżeństwa, jako silnie zakorzenionej postawy w tradycji wielu pokoleń Polaków. Stwierdził, że: – Dzisiejsi Jubilaci stanowią wzór do naśladowania dla młodych, pokazując, że mimo wielu trudnych chwil, jakie zdarzyły się w ciągu 50 lat wspólnego życia, można wytrwać i stworzyć trwałą rodzinę. Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pozostając wierni przysiędze małżeńskiej od pięciu dekad jesteście ze sobą na dobre i na złe. Wszystkiego najlepszego Jubilaci – zasłużyliście na uroczystość Złotych Godów przez swą długoletnią miłość, wierność i uczciwość małżeńską – zakończył.

Następnie małżonkowie wraz z zaproszonymi gośćmi przybyli do pobliskiego Parku Podworskiego, gdzie przebiegała dalsza część uroczystości. Tego pięknego czerwcowego, słonecznego, upalnego dnia, bujnej zieleni wiekowych drzew które jakby szumiały.

Życie jest długie i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić

– Dziś jest szczególny dzień. Uświadamiajmy sobie wszyscy, jaką moc ma miłość i przywiązanie do drugiego człowieka. Jaką piękną rzeczą jest kochać i być kochanym, Życiowa miłość bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat. W dzisiejszym zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda, kompromis, romantyzm są wielu współczesnym młodym ludziom obce, Wy stanowicie swoiste świadectwo na to, że miłość wszystko zwycięży. (…) Jestem szczęśliwy, że mam, przed sobą kobiety i mężczyzn w tak doniosłej chwili ich życia. W akcie prawdziwej miłości. Życiowa miłość bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat.

Kwartet smyczkowyNie zabrakło czerwonego dywanu, tematycznych przepięknych dekoracji z żywych kwiatów, urokliwych wiązanek kwiatów, serdeczności i wygłaszanych słów występujących mówców, tkliwych dźwięków muzyki kameralnej.

Grał bowiem, utalentowany, profesjonalny, sympatyczny elegancki w stroju, manierach i wykonawstwie „Simple Quartet” z Rzeszowa w składzie: Anna Siciak – I skrzypce, Kornelia Ignas – II skrzypce, Alicja Międlar – altówka, Klaudia Borowiec – wiolonczela. Cudowny kwartet!, znany z kilkakrotnego udziału w uroczystości gminnych Złotych Godów zachwycał klasyczną i rozrywkową aranżacją utworów. Panie zapewniły dostojnym Jubilatom nie tylko cudowną oprawę uroczystości, ale również wprowadziły wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój tej uroczystości.

Główny referat „...I ślubuję Ci miłość...” wygłosił ze swadą zrozumieniem i ogromną kulturą języka wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Część oficjalna – akt dekoracji Jubilatów medalami od Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Lista par małżeńskich w 2021 roku (rok zawarcia małżeństwa – 1971)

 1. Krystyna i Czesław Bednarz z Bratkowic
 2. Krystyna i Jan Bomba z Rudnej Wielkiej (małżeństwo w 1970 r.).
 3. Kazimiera i Marian Czyż z Rudnej Wielkiej
 4. Józefa i Marian Depka z Woliczki
 5. Maria i Józef Gniewek z Mrowli (nie uczestniczyli w uroczystości)
 6. Józefa i Stanisław Gliwa z Mrowli (nie uczestniczyli w uroczystości)
 7. Stefania i Edward Gruszka z Woliczki
 8. Władysław i Kazimiera Jamuła z Bratkowic
 9. Krystyna i Tadeusz Kloc z Rudnej Wielkiej
 10. Stanisława i Edward Kot ze Trzciany (nie uczestniczyli w uroczystości)
 11. Maria i Marian Krupa z Rudnej Wielkiej
 12. Maria i Stanisław Lech ze Świlczy
 13. Janina i Stanisław Lewicki z Mrowli
 14. Teresa i Tadeusz Lubas ze Świlczy
 15. Kazimiera i Antoni Miłaszewicz ze Świlczy
 16. Maria i Władysław Pająk z Dąbrowy
 17. Janina i Zbigniew Pukała ze Świlczy
 18. Stanisława i Tadeusz Stasiej z Błędowej Zgłobieńskiej
 19. Eugenia i Stanisław Trzeciak ze Świlczy
 20. Janina i Tadeusz Zając z Bratkowic
 21. Maria i Stanisław Zając z Bratkowic (nie uczestniczyli w uroczystości)
 22. Wanda i Piotr Ząbczyk ze Świlczy
 23. Barbara i Ryszard Żańczak ze Świlczy (nie uczestniczyli w uroczystości)

Jubileuszowa para z wójtemSerdecznych słów, gratulacji i pamiątkowych zdjęć nie było końca...

Wszyscy jubilaci otrzymali List Gratulacyjny od Prezydenta RP. Podczas uroczystości oprócz Medalu wraz z legitymacją – Dyplom Okolicznościowy, gadżet pamiątkowy Statuetkę Św. Rodziny – dar serca – od Kierownictwa i Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce oraz przepiękną wiązankę, kompozycję kwiatową od miejscowej florystki p. Bernadetty Kwoki.

W imieniu odznaczonych Jubilatów głos zabrała – na zakończenie części głównej p. J. Depko z Woliczki, energiczna działaczka KGW i społecznica.

Pełna pozytywnych emocji i wzruszeń dziękowała wójtowi Gminy Świlcza Adamowi Dziedzicowi oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w Świlczy, dyrektorowi GCKSiR Adamowi Majce, ks. proboszczowi J. Książkowi, wszystkim przygotowującym uroczystość, za zorganizowanie pięknego, wzruszającego, niezapomnianego Jubileuszu, za pamięć o ludziach starszych, za ogrom ciepłych słów od organizatorów skierowanych do Jubilatów, za koncert muzyczny, nastrój powagi, szacunku i wspólnoty ludzkiej, za trud organizacyjny.

Nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką wytrwać

Następnie, już w nieco luźniejszej atmosferze, podczas wspólnego posiłku przygotowanego na tę wyjątkową okazję przez zespół pracowników sektora żywieniowego Przedszkola i Żłobka Publicznego w Bratkowicach sąsiadującego przez przysłowiową miedzę z Parkiem Podworskim jubilaci podzielili się swoimi wspomnieniami z dnia ślubu, przywołując wciąż jeszcze żywe obrazy tamtych wydarzeń sprzed pięćdziesięciu lat. Opowieści te u niejednych wywołały łzę wzruszenia, bądź to szczery uśmiech na twarzy.

Wszystkim z Państwa serdecznie gratulujemy, życzymy pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat. Był czas na szampański toast, odśpiewanie gromkiego „Sto lat” oraz uroczysty obiad. Poczęstunek był okazją do wspomnień i rozmów o rodzinie, wnukach i latach spędzonych razem.

Np. Państwo S. i T. Stasiejowie zgodnie podkreślali, że przeżycie ze sobą 50 lat to dodatkowy sukces potwierdzający, że w rodzinie tkwi siła i dobre małżeństwo może przetrwać wszystko. Wspólne pół wieku to na pewno dowód wzajemnej miłości, zrozumienia oraz prawdziwej przyjaźni. Mamy czas i pomysły oraz chęci na działalność społeczną po trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej, mamy czas na turystykę, odpoczynek, uprawę sporego ogrodu kwiatowego. Wychowaliśmy i wykształcili szczęśliwie 2 córki, które założyły własne rodziny, 3 wnuków – kochamy nad życie i w nich upatrujemy nasze dalsze trwanie... Dziękujemy serdecznie Wójtowi UG w Świlczy za dbałość o swych Mieszkańców.

Choć nieco odmiennymi słowami, małżonkowie M. i S. Lech zgodnie podkreślali, że najlepszą receptą na długie wspólne życie jest miłość, szacunek, bliskość nawet w najtrudniejszych sytuacjach oraz mówienie prawdy. – Miałem bardzo odpowiedzialną pracę zawodową – inspektora nadzoru budowlanego, ale kochałem to, co robiłem. Mógłbym wymieniać wiele „moich” budynków i obiektów, szkół, pomników, bloków mieszkalnych itp. na terenie Rzeszowa, naszej gminy i okolicy. Teraz jesteśmy dumni, że nie zmarnowaliśmy życia. Nasze szczęście – to najbliższa rodzina – córki i wnuk, spokojny dom, wieś i kraj...

Przeżyła(e)m z tobą tyle lat,
Choć w oczy wiał mi nieraz wiatr
Przy tobie się nauczyłam żyć,
Przy tobie śniłam swoje sny

Przeżyłam z tobą tyle lat.
Oddałam ci swój cały świat
I chociaż wiem jak smakują łzy.
Dziś nie żal mi przeżytych dni!

(fragment piosenki K. Giżowskiej)

W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował...
(K.I. Gałczyński)

W drodze wyjątku Wójt Gminy Świlcza obdarował kwiatami wdzięczności za długoletnią pracę na rzecz Gminy obecnych na uroczystości seniorów, mieszkańców Rzeszowa Zofię (red. naczelna „Trzcionki”) i Władysława Dziedziców. To była prawdziwa niespodzianka – dziękujemy!

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz – serdecznie gratulujemy, życzymy pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

I nieco ogólnego optymizmu: wygląda na to, że życie społeczne i kulturalne w gminie i naszej Ojczyźnie powoli wraca do normalności.

Zofia Dziedzic 


Zapraszamy do galerii zdjęć